Dövme Memurluğa Engel mi? – 2021

Giriş

Dövme, birçok kişi için kişisel ifade ve estetik bir tercih olarak kabul edilir. Ancak, bazı mesleklerde dövme bulunması belirli kısıtlamalara tabidir. Bu mesleklerden biri de memurluktur. Memurluğa başvuran kişilerin dövme sahibi olması, bazı durumlarda işe alım sürecinde engel teşkil edebilir. Bu makalede, 2021 yılında dövme sahiplerinin memur olma süreci üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

Dövme ve İşe Alım Süreci

Dövme, genellikle vücudun görünür bölgelerine yapıldığından, potansiyel işverenler tarafından fark edilebilir. İşverenler, dövme sahibi adaylarla ilgili çeşitli ön yargılara sahip olabilir ve bu da işe alım sürecinde bir etken haline gelebilir. Ancak, günümüzde dövme kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte, bazı işverenler dövmeleri daha toleranslı bir şekilde değerlendirmektedir.

1. Kamu Kurumları

Kamu kurumları, genellikle daha katı işe alım politikalarına sahiptir. Bu kurumlar, çalışanlarının temsil ettikleri kurumu en iyi şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla bazı kısıtlamalar getirebilir. Memur olmak isteyen kişilerin, dövmelerinin bulunduğu bölgelerin görünür olmamasına özen göstermeleri gerekebilir. Örneğin, kol veya boyun gibi bölgelerde dövmesi olan bir aday, bu dövmeleri kapatmanın mümkün olmadığı bir kamu kurumunda işe alınma şansını azaltabilir.

2. Özel Sektör

Özel sektörde ise işe alım politikaları genellikle daha esnektir. Bazı şirketler, dövme sahibi adayları işe almak konusunda daha açık fikirli olabilir. Ancak, bazı şirketler hala dövme sahibi adayları tercih etmeyebilir veya belirli kısıtlamalar getirebilir. Örneğin, müşterilerle doğrudan etkileşimde bulunan bir pozisyonda çalışacak bir adayın, görünür bir dövmesi olması şirketin kurumsal imajını etkileyebilir.

3. İşin Niteliği

Dövme sahiplerinin memur olma sürecindeki etkisi, işin niteliğiyle de ilişkilidir. Örneğin, güvenlik güçleri veya askeri birimlerde çalışacak bir adayın, görünür dövmelerinin olması, bu pozisyonlarda işe alım sürecinde engel teşkil edebilir. Bu tür pozisyonlarda, adayların güvenlik ve disiplin standartlarına uygunluğu önemlidir ve dövmeler, bu standartları etkileyebilir.

Sonuç

Dövme sahiplerinin memur olma sürecindeki etkisi, işverenlerin politikalarına ve işin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kamu kurumları genellikle daha katı kısıtlamalara sahipken, özel sektörde işverenler daha esnek olabilir. Ancak, dövme sahiplerinin işe alım sürecinde karşılaşabilecekleri

Dövme ve İşe Alım Sürecindeki Değişen Tutumlar

Son yıllarda, dövme sahiplerinin memur olma sürecindeki etkisi üzerindeki tutumlar değişmeye başlamıştır. Günümüzde, bazı işverenler dövme sahibi adayları değerlendirirken daha esnek ve toleranslı bir yaklaşım sergilemektedir. İşte dövme ve işe alım sürecindeki değişen tutumlar:

1. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Günümüzde birçok şirket, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerine önem vermektedir. Bu da dövme sahibi adayların işe alım sürecinde daha fazla kabul görmesine yol açabilir. İşverenler, farklı kültürlerden, farklı ifade biçimlerine sahip olan çalışanları istihdam etmekle birlikte, kurumsal imajlarını güçlendirebileceklerini de fark etmektedir.

2. Yetenek ve Deneyim Önceliği

Bazı işverenler için dövme sahibi adayların yetenekleri ve deneyimleri, dövmelerinden daha önemlidir. İşverenler, işe alım sürecinde adayları dövme varlığına göre değil, niteliklerine ve işle ilgili deneyimlerine göre değerlendirmektedir. Bu da dövme sahiplerinin işe alım sürecinde daha adil bir değerlendirme şansına sahip olmalarını sağlayabilir.

3. İş Verenin Tutumu

Dövme sahibi adayların memur olma sürecindeki etkisi, işverenin kişisel tutumuna bağlı olarak da değişebilir. Bazı işverenler, dövmeleri tolere ederken, bazıları hala dövme sahibi adayları tercih etmeyebilir. İşverenin kişisel tutumu, işin niteliği, şirketin kurumsal imajı ve müşteri ilişkileri gibi faktörler dövme sahiplerinin işe alım sürecindeki etkisini belirleyebilir.

Sonuç

Dövme sahiplerinin memur olma sürecindeki etkisi, işverenlerin ve işin niteliğine bağlı olarak değişebilir. Günümüzde, daha fazla işveren dövme sahiplerine daha toleranslı bir şekilde yaklaşmaktadır. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerinin ön plana çıkmasıyla birlikte, dövme sahibi adayların işe alım sürecinde daha adil bir değerlendirme şansı elde etmesi mümkün olabilir. Ancak, dövme sahiplerinin hala bazı pozisyonlarda kısıtlamalarla karşılaşabileceği unutulmamalıdır. İşverenlerin politikaları ve kurumsal imajları, dövme sahiplerinin memur olma sürecindeki etkisini belirleyen önemli faktörler olarak göze çarpmaktadır.

forum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir