Polis Asalet Tasdik Süresi 2019

Giriş

Polis asalet tasdik süresi, polis memurlarının göreve başlama öncesinde tamamlamaları gereken bir süreçtir. Bu süreç, adayların polis mesleğine uygunluğunu ve güvenlik güçlerinde çalışmaları için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla uygulanır. 2019 yılında polis asalet tasdik süresi ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır.

Polis Asalet Tasdik Süresinin Amacı

Polis asalet tasdik süresi, polis memurlarının güvenlik güçlerine katılmadan önce belirli bir eğitim ve değerlendirme sürecinden geçmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu süreç, adayların polislik mesleğine uygunluğunu, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, karakter özelliklerini ve mesleki yeterliliklerini değerlendirmek için önemlidir. Ayrıca, polislik mesleğine aday olan bireylerin etik değerlere ve hukuka uygun davranma yeteneklerini göstermeleri gerekmektedir.

2019 Yılındaki Değişiklikler

2019 yılında, polis asalet tasdik süresi ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, polislik mesleğine aday olan bireylerin daha iyi bir eğitim ve değerlendirme sürecinden geçmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu değişiklikler arasında belirli konuların daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması, psikolojik ve fiziksel sağlık değerlendirmelerinin daha kapsamlı yapılması ve etik değerlerin vurgulanması yer almaktadır.

Ayrıntılı İnceleme

Değişiklikler arasında, adayların polislik mesleğine uygunluğunu değerlendirmek için ayrıntılı bir inceleme süreci bulunmaktadır. Bu süreçte, adayların geçmişleri, eğitim durumları, kişisel yetenekleri ve motivasyonları gibi konular daha detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Böylece, daha nitelikli adayların polislik mesleğine kabul edilmesi hedeflenmektedir.

Psikolojik ve Fiziksel Sağlık Değerlendirmeleri

Değişiklikler ayrıca, adayların psikolojik ve fiziksel sağlık durumlarının daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini içermektedir. Bu süreçte, adayların psikolojik olarak polislik mesleğine uygun olup olmadıkları, stresle başa çıkma yetenekleri ve mesleki risklere karşı dayanıklılıkları değerlendirilir. Fiziksel sağlık değerlendirmesi ise adayların fiziksel olarak polislik mesleğini icra etmeye uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilir.

Etik Değerlerin Vurgulanması

Son olarak, 2019 yılında yapılan değişikliklerle birlikte adayların etik değerlere uygun davranma yetenekleri üzerinde daha fazla vurgu yapılmıştır. Polislik mesleği, toplumun güvenliğini sağlamak ve hukuka uygunluk ilkesini temsil etmek gibiönemli sorumluluklar içerir. Bu nedenle, adayların etik değerlere uygun davranma yeteneklerinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirme, adayların dürüstlük, adalet, saygı, empati gibi etik değerlere ne kadar uyduğunu belirlemeyi amaçlar.

2019 Yılındaki Süreç

2019 yılında yapılan değişikliklerle birlikte polis asalet tasdik süreci daha kapsamlı bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bu süreç, adayların polislik mesleğine uygunluğunu ve mesleki yeterliliklerini değerlendirmek amacıyla aşağıdaki adımları içermektedir:

1. Başvuru ve Ön Değerlendirme

Polislik mesleğine ilgi duyan adaylar, öncelikle başvurularını yaparlar. Başvuru sürecinde, adayların kimlik bilgileri, eğitim durumu, geçmiş suç kayıtları gibi bilgiler değerlendirilir. Bu ön değerlendirme sürecinde, adayların polislik mesleğine uygun olup olmadığı belirlenir.

2. Yazılı Sınav

Başvuru sürecini geçen adaylar, yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda, genel kültür, Türkçe, matematik, mantık gibi konuların yanı sıra, polislik mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri de ölçülür. Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanır.

3. Fiziksel ve Sağlık Değerlendirmesi

Yazılı sınavı geçen adaylar, fiziksel ve sağlık değerlendirmesine tabi tutulurlar. Bu değerlendirme sürecinde, adayların fiziksel olarak polislik mesleğini icra etmeye uygun olup olmadığı belirlenir. Adayların boy, kilo, göz görüşü, işitme, koordinasyon gibi fiziksel özellikleri kontrol edilir. Ayrıca, adayların sağlık durumları, kronik hastalıkları veya sakatlıkları varsa bu durumlar da değerlendirilir.

4. Mülakat

Fiziksel ve sağlık değerlendirmesini geçen adaylar, mülakata çağrılır. Mülakatta adayların iletişim becerileri, problem çözme yetenekleri, takım çalışmasına uyumu gibi konular değerlendirilir. Ayrıca, adayların motivasyonu, mesleğe olan ilgisi ve etik değerlere uygun davranma yetenekleri de mülakat sürecinde değerlendirilir.

5. Eğitim ve Staj

Mülakatı başarıyla geçen adaylar, polis akademisinde eğitim almaya hak kazanırlar. Eğitim süreci boyunca adaylar, polislik mesleği ile ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenirler. Ayrıca, saha stajları yaparak mesleki deneyim kazanırlar.

6. Asalet Tasdik

Eğitim ve staj sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, asalet tasdik sürecini geçerler ve polis memuru olarak göreve başlamaya hak kazanırlar.

Sonuç

Polis asalet tasdik süresi, polislik mesleğine uygunluğu ve nitelikleri değerl

forum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir