POMEM Kaç Puanla Kapattı?

Giriş

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Türkiye’de polis olmak isteyen adayların eğitim aldığı bir kurumdur. POMEM’e başvuran adayların en merak ettiği konulardan biri, her yıl değişen puanlarla kaçıncı sıradaki adayın alındığıdır. Bu makalede, POMEM’in son yıllarda kaç puanla kapandığına dair bilgileri ele alacağız.

POMEM Sınavı ve Puanlama Sistemi

POMEM’e başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı’na (PMYG) katılmak zorundadır. Bu sınavda adaylara genel yetenek, genel kültür, Türkçe, matematik ve fen bilimleri gibi konulardan sorular yöneltilir. Sınavda başarılı olan adaylar, POMEM’e kabul edilmek için yeterli puanı almaya hak kazanır.

POMEM puanlaması, adayların PMYG sınavındaki başarılarına dayanır. Sınavda elde edilen doğru ve yanlış cevap sayıları üzerinden hesaplama yapılır. Her doğru cevap için adaylara belirli bir puan verilirken, yanlış cevaplar puan kaybına yol açar. Sonuç olarak, adayların net puanları belirlenir ve bu puanlara göre sıralama yapılır.

POMEM’in Son Yıllardaki Puanları

POMEM’in alım puanı her yıl değişebilmektedir. Bunun nedeni, başvuran aday sayısının yüksek olması ve yerleştirme kontenjanlarının sınırlı olmasıdır. Her yıl yapılan sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puana sahip olanlar kabul edilmektedir.

Son yıllarda yapılan sınavlarda POMEM’in kapattığı puanlar genellikle yüksek olmuştur. Özellikle son beş yılda, başvuran aday sayısının artmasıyla birlikte puanların yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu durum, polis olmak isteyen adayların rekabetinin arttığını ve daha iyi hazırlanmaları gerektiğini göstermektedir.

Örnek Puanlar

– 2016 yılında POMEM 85 puanla kapandı.
– 2017 yılında POMEM 88 puanla kapandı.
– 2018 yılında POMEM 90 puanla kapandı.
– 2019 yılında POMEM 92 puanla kapandı.
– 2020 yılında POMEM 94 puanla kapandı.

Bu örnekler, son yıllarda POMEM’in kaç puanla kapandığını göstermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki her yıl değişen başvuru sayıları ve kontenjanlar, puanları da etkilemektedir. Bu nedenle, her adayın sınavlara en iyi şekilde hazırlanması ve yeterli bir puan elde etmek için çalışması önemlidir.

Sonuç

POMEM, polis olmak isteyen adaylar için önemli bir eğitim merkezidir. POMEM’e başvurmak için PMYG sınavına girilmesi gerekmektedir. Son yıllarda POMEM’in kapattığı puanlar yüksek seviyelerde olmuştur ve adayların rekabeti artmıştır. Bu nedenle, polis olmak isteyen adayların sınavlara iyi haz

POMEM Kaç Puanla Kapattı?

Devam

ırlanması ve yüksek bir puan elde etmek için çalışmaları gerekmektedir. Başvuran aday sayısının artmasıyla birlikte, POMEM’e kabul edilen adayların sayısı da sınırlıdır. Bu durum da puanların yüksek olmasına sebep olmaktadır.

POMEM’e Başvuru ve Hazırlık

POMEM’e başvurmak isteyen adayların belirli bir eğitim sürecinden geçmesi gerekmektedir. Öncelikle, lise mezunu olmak ve 18-30 yaş arasında olmak gerekmektedir. Ayrıca, fiziksel ve sağlık açısından da belirli kriterleri karşılamak önemlidir.

POMEM sınavına hazırlık sürecinde adayların dikkat etmesi gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle, sınavın içeriğini ve sınav sisteminin nasıl işlediğini iyi anlamak önemlidir. PMYG sınavında genel yetenek, genel kültür, Türkçe, matematik ve fen bilimleri gibi konulardan sorular sorulmaktadır. Bu konulara yönelik düzenli bir çalışma programı oluşturmak ve kaynaklardan yararlanmak adayların başarısını artırabilir.

Adayların sınav sürecinde düzenli bir şekilde çalışmaları, deneme sınavlarına katılmaları ve hatalarını analiz etmeleri önemlidir. Ayrıca, motivasyonlarını yüksek tutmaları, stres yönetimi becerilerini geliştirmeleri ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeleri de başarılarını etkileyebilir.

Diğer Faktörler

POMEM’e başvuran adayların sadece sınav puanları değil, aynı zamanda fiziksel ve sağlık durumları da değerlendirilmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar, fiziksel yeterlilik testine tabi tutulurlar. Bu testte adayların dayanıklılık, kuvvet ve çeviklik gibi fiziksel özellikleri değerlendirilir.

Ayrıca, POMEM’e başvuran adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi süreçlerden de geçmeleri gerekmektedir. Bu süreçlerde adayların geçmişleri, aile durumları, maddi durumları gibi faktörler dikkate alınır. Bu nedenle, adayların bu süreçlere de hazırlıklı olmaları önemlidir.

Sonuç

POMEM, polis olmak isteyen adaylar için önemli bir eğitim merkezidir. Her yıl yapılan PMYG sınavı sonucunda POMEM’e kabul edilen adaylar, sıralamaya göre belirlenir. Son yıllarda POMEM’in kapattığı puanlar yüksek seviyelerde olmuştur ve adayların rekabeti artmıştır.

POMEM’e başvurmak isteyen adayların sınavlara iyi hazırlanmaları, yeterli puanı elde etmek için çalışmaları gerekmektedir. Adayların sadece sınav puanları değil, aynı zamanda fiziksel ve sağlık durumları da değerlendirilmektedir. Bu nedenle, adayların sınav sürecine iyi hazırlanmaları ve gereken tüm şartları yerine getirmeleri önemlidir.

Unutulmamalıdır ki POMEM’e kabul edilmek için sadece yüksek puan almak yeterli değildir

forum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir