7085 sayılı kanunun 4 maddesi

7085 Sayılı Kanunun 4 Maddesi makalesi, Türkiye’nin rekabet ortamını düzenleyen ve ekonomik kalkınmayı destekleyen 7085 sayılı kanunun 4 önemli maddesini ele almaktadır. İlk parçada kanunun amacı, rekabetin korunması, Rekabet Kurumu’nun görevleri ve uygulanacak yaptırımlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. İkinci parçada ise rekabetin engellenmesi, rekabetin analizi, rekabetin teşvik edilmesi ve istisnaların düzenlenmesi konuları üzerinde durulmaktadır. Bu makale, Türkiye’deki rekabet politikaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için kapsamlı bir kaynak sunmaktadır.