arşiv mekanlarında ortam sıcaklığı ortalama kaç derece olmal

Arşiv mekanlarında ortam sıcaklığı ve nem oranının önemi hakkında bilgi veren bu makalede, arşivlenen belgelerin ve materyallerin uzun vadeli korunması için uygun koşulların sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Makalede, ortam sıcaklığının 18 ila 22 derece arasında olması, nem oranının ise %40 ila %60 arasında olması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, sıcaklık ve nemin kontrolü ve izlenmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Bu makale, arşiv mekanlarındaki materyallerin sağlıklı bir şekilde korunması ve erişilebilirliğinin sağlanması için rehberlik etmektedir.