memura disiplin affı

Bu makalede, memura disiplin affının dezavantajları ve uygulanması için gerekli şartlar üzerinde durulmaktadır. Adalet ilkesine aykırılık, disiplin suçlarının yeniden teşvik edilmesi, yeniden oluşabilecek sorunlar ve uygulama şartları gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca, disiplin affı kararının alınması sırasında dikkate alınması gereken faktörler de vurgulanmaktadır.