polis mobbing

Polis mobbingin ne olduğunu, neden ortaya çıktığını, etkilerini ve önlenmesi için alınabilecek adımları inceleyen bir makale. Polis memurlarının işyerinde sistematik zorbalık ve tacize maruz kalmasının bireysel ve kurumsal düzeydeki etkileri üzerinde duruluyor. Ayrıca, polis teşkilatlarının polis mobbingiyle mücadelede farkındalık, eğitim, iç iklimin iyileştirilmesi, şikayet mekanizmalarının güçlendirilmesi, liderlik ve yönetim önlemleri ile destek ve danışmanlık hizmetleri sunma gibi stratejiler öneriliyor. Bu makale, polis mobbingi hakkında bilgi edinmek ve bu sorunu önlemek için rehberlik sağlamaktadır.