Porno Bağımlılığının Nedenleri

Geçmişte olmayan birçok bedensel ve ruhsal problem zaman ilerledikçe özellikle teknolojinin de etkisiyle giderek artmaktadır. Problemler yeni iş imkanları yarattığı gibi birçok travmaya da neden olmaktadır. Günümüzde özellikle erkekler de %80 oranında görülen, tedavi süreciyle ilgili hiçbir bilgilendirici çalışmanın yapılmadığı ve mutlu evliliklerin boşanmayla sonlanmasına neden olan en büyük psikolojik rahatsızlık Porno Bağımlılığı’dır. Bağımlılık, bedensel ve […]