ads cloaker

Ads Cloaking hakkında bilgi veren bu makale, online reklamcılıkta kullanılan tartışmalı bir teknik olan Ads Cloaking’in ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklamaktadır. Ayrıca, kullanıcıların Ads Cloaking’den nasıl korunabileceklerine dair ipuçları ve nasıl rapor edilebileceği hakkında bilgi vermektedir. Bu makale, online reklamcılıkta etik olmayan uygulamalardan kaçınmak isteyen herkes için yararlı bir kaynaktır.