vazife malulleri özlük hakları

Bu makalede, vazife malulleri olarak adlandırılan kamu görevlilerinin özlük haklarına odaklanılmaktadır. Vazife malulleri, görevlerini yerine getirirken yaralanma veya hastalık sonucu malul hale gelen kişileri ifade etmektedir. Makalede, vazife malullerinin sahip oldukları özlük haklar, sağlık hizmetleri, maaş ve tazminatlar, iş güvencesi, emeklilik, sosyal haklar, istihdam kolaylıkları, rehberlik ve danışmanlık, engelli hakları gibi konularla detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu haklar, vazife malullerinin yaşamını kolaylaştırmayı ve toplumsal destek sağlamayı amaçlamaktadır.