vhki ne demek

Bu makalede, Veri Hazırlama ve Kontrol İşlemleri (VHKİ) konusu ele alınmaktadır. VHKİ, işletmelerin performansını değerlendirmek, verimliliğini artırmak ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmak için kullanılan bir yöntemdir. Makalede VHKİ’nin temel ilkeleri, faydaları ve işletmelere sağladığı destek detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. VHKİ’nin veri analizi, karar verme süreçleri ve sürekli iyileştirme üzerindeki etkileri vurgulanmaktadır. Bu makale, işletme yöneticileri ve karar vericileri için değerli bir kaynak olabilir.