Soyut ve Somut Norm Denetimi Arasındaki Fark

Giriş

Normlar, toplumların düzenini sağlamak ve bireyler arasındaki ilişkileri düzenlemek için oluşturulan kurallardır. Norm denetimi ise, bu normların uygulanması ve ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen süreci ifade eder. Norm denetimi, toplumların düzenini korumak için hayati öneme sahiptir ve toplumsal düzenin devamı için gerekli bir mekanizmadır.

Norm denetimi, genel olarak soyut ve somut olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilir. Bu makalede, soyut ve somut norm denetimi arasındaki farkları inceleyeceğiz. Soyut norm denetimi, genel kurallar ve prensipler üzerine dayanan bir denetim şeklidir. Somut norm denetimi ise, belirli durumlar ve olaylar için uygulanan spesifik kurallar ve yaptırımlarla gerçekleştirilir.

Soyut Norm Denetimi

Soyut norm denetimi, toplumun genel kabul görmüş değerlerine ve kurallarına dayanır. Bu denetim şekli, genel prensipler ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir ve genellikle yasalar, anayasalar veya ahlaki değerler tarafından belirlenen normlara dayanır.

Soyut norm denetimi, toplumun temel değerlerine ve normlarına uygun davranmayan bireyleri cezalandırmak veya düzeltmek için kullanılır. Bu denetim şekli, genellikle hukuk sistemi veya toplumun değerlerine dayanan kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

Örneğin, bir ülkede hırsızlık suçunun cezası soyut bir norm olan “mülkiyet hakkına saygı göstermek” ilkesine dayanır. Hırsızlık yapan bir birey, soyut normlara aykırı davrandığı için yasalar çerçevesinde cezalandırılır. Soyut norm denetimi, toplumun genel düzenini ve değerlerini korumak için etkili bir mekanizmadır.

Sonuç

Soyut ve somut norm denetimi, normların uygulanmasında farklı yaklaşımlar sunar. Soyut norm denetimi, genel prensipler ve kurallar üzerine dayanırken, somut norm denetimi belirli durumlar ve olaylar için spesifik kurallar ve yaptırımlar içerir.

Her iki denetim şekli de toplumun düzenini sağlama amacı güder. Soyut norm denetimi, toplumun değerlerine ve genel normlarına uygun davranışı teşvik ederken, somut norm denetimi, belirli durumların ve olayların gerektirdiği kurallara uyumu sağlamayı hedefler.

Bu makalenin ilk parçasında soyut ve somut norm denetimi arasındaki farkları inceledik. İkinci parçada ise somut norm denetimini daha detaylı bir şekilde ele alacağız.

Somut Norm Denetimi

Giriş

Somut norm denetimi, belirli durumlar veya olaylar için uygulanan spesifik kurallar ve yaptırımlarla gerçekleştirilen bir denetim şeklidir. Bu denetim yöntemi, soyut norm denetiminden farklı olarak, somut olaylara ve durumlara özgü düzenlemeleri içerir.

Somut norm denetimi, genellikle toplumun günlük yaşamında karşılaşılan durumlar için belirlenen kuralların uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bu kurallar, günlük hayatta bireylerin davranışlarını düzenler ve toplumun düzenini sağlar.

Somut Norm Denetimi Örnekleri

Somut norm denetimi, birçok farklı alanda uygulanabilir. Örneğin, trafik kuralları somut norm denetiminin bir örneğidir. Trafikte belirlenen hız limitlerine uymak, sinyal vermek, kırmızı ışıkta durmak gibi kurallar, trafik düzenini sağlamak için belirlenmiş somut normlardır. Bu kurallara uymayan sürücüler, trafik cezalarıyla karşılaşabilir.

Benzer şekilde, bir işyerinde çalışanların belirli bir saatte işe gelmeleri veya belirli bir şekilde davranmaları gibi kurallar da somut norm denetiminin bir örneğidir. İşverenler, çalışanların belirlenen kurallara uymaması durumunda disiplin önlemleri alabilir veya cezai yaptırımlar uygulayabilir.

Eğitim alanında da somut norm denetimi önemli bir rol oynar. Okullarda öğrencilere belirli bir disiplin ve davranış kuralları uygulanır. Öğrencilerin derslere zamanında gelmeleri, ödevlerini yapmaları veya sınıf kurallarına uymaları gibi kurallar, somut norm denetimiyle sağlanır. Kurallara uymayan öğrencilere disiplin cezaları veya uyarılar verilebilir.

Sonuç

Somut norm denetimi, belirli durumlar ve olaylar için spesifik kurallar ve yaptırımlarla gerçekleştirilen bir denetim şeklidir. Trafik kuralları, işyeri kuralları ve eğitim kurumlarında uygulanan disiplin kuralları gibi alanlarda bu denetim yöntemi önemli bir rol oynar.

Somut norm denetimi, toplumun günlük yaşamında düzeni sağlamak ve belirli kurallara uyumu teşvik etmek için kullanılır. Bu denetim şekli, toplumun düzenini korumak ve bireyler arasındaki ilişkileri düzenlemek için etkili bir araçtır.

Bu makalenin ikinci parçasında somut norm denetimini inceledik. Soyut ve somut norm denetimi arasındaki farkları gözlemledik ve somut norm denetiminin günlük hayatta nasıl uygulandığını örneklerle açıkladık. Norm denetimi, toplumun düzenini sağlamak ve toplumsal ilişkileri düzenlemek için önemli bir kavramdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir