on( 'minify_js' ) && ( ! defined( 'DONOTMINIFYJS' ) || ! DONOTMINIFYJS ) && ! is_rocket_post_excluded_option( 'minify_js' ) ) { return $src; } return get_rocket_browser_cache_busting( $src, $current_filter ); } } if ( ! function_exists( 'get_rocket_browser_cache_busting' ) ) { /** * Create a cache busting file with the version in the filename * * @since 2.9 * @deprecated 3.1 * @author Remy Perona * * @param string $src CSS/JS file URL. * @param string $current_filter Current WordPress filter. * @return string updated CSS/JS file URL */ function get_rocket_browser_cache_busting( $src, $current_filter = '' ) { _deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1' ); global $pagenow; if ( defined( 'DONOTROCKETOPTIMIZE' ) && DONOTROCKETOPTIMIZE ) { return $src; } if ( ! get_rocket_option( 'remove_query_strings' ) ) { return $src; } if ( is_user_logged_in() && ! get_rocket_option( 'cache_logged_user', 0 ) ) { return $src; } if ( 'wp-login.php' === $pagenow ) { return $src; } if ( false === strpos( $src, '.css' ) && false === strpos( $src, '.js' ) ) { return $src; } if ( false !== strpos( $src, 'ver=' . $GLOBALS['wp_version'] ) ) { $src = rtrim( str_replace( array( 'ver=' . $GLOBALS['wp_version'], '?&', '&&' ), array( '', '?', '&' ), $src ), '?&' ); } /** * Filters files to exclude from cache busting * * @since 2.9.3 * @author Remy Perona * * @param array $excluded_files An array of filepath to exclude. */ $excluded_files = apply_filters( 'rocket_exclude_cache_busting', array() ); $excluded_files = implode( '|', $excluded_files ); if ( preg_match( '#^(' . $excluded_files . ')$#', rocket_clean_exclude_file( $src ) ) ) { return $src; } if ( empty( $current_filter ) ) { $current_filter = current_filter(); } $full_src = ( substr( $src, 0, 2 ) === '//' ) ? rocket_add_url_protocol( $src ) : $src; switch ( $current_filter ) { case 'script_loader_src': $extension = 'js'; break; case 'style_loader_src': $extension = 'css'; break; } $hosts = get_rocket_cnames_host( array( 'all', 'css_and_js', $extension ) ); $hosts['home'] = rocket_extract_url_component( home_url(), PHP_URL_HOST ); $hosts_index = array_flip( $hosts ); $file = get_rocket_parse_url( $full_src ); if ( '' === $file['host'] ) { $full_src = home_url() . $src; } if ( false !== strpos( $full_src, '://' ) && ! isset( $hosts_index[ $file['host'] ] ) ) { return $src; } if ( empty( $file['query'] ) ) { return $src; } $relative_src = ltrim( $file['path'] . '?' . $file['query'], '/' ); $abspath_src = rocket_url_to_path( strtok( $full_src, '?' ), $hosts_index ); $cache_busting_filename = preg_replace( '/\.(js|css)\?(?:timestamp|ver)=([^&]+)(?:.*)/', '-$2.$1', $relative_src ); if ( $cache_busting_filename === $relative_src ) { return $src; } /* * Filters the cache busting filename * * @since 2.9 * @author Remy Perona * * @param string $filename filename for the cache busting file */ $cache_busting_filename = apply_filters( 'rocket_cache_busting_filename', $cache_busting_filename ); $cache_busting_paths = rocket_get_cache_busting_paths( $cache_busting_filename, $extension ); if ( file_exists( $cache_busting_paths['filepath'] ) && is_readable( $cache_busting_paths['filepath'] ) ) { return $cache_busting_paths['url']; } if ( rocket_fetch_and_cache_busting( $abspath_src, $cache_busting_paths, $abspath_src, $current_filter ) ) { return $cache_busting_paths['url']; } return $src; } } if ( ! function_exists( 'rocket_dns_prefetch_buffer' ) ) { /** * Inserts html code for domain names to DNS prefetch in the buffer before creating the cache file * * @since 2.0 * @deprecated 3.1 * @author Jonathan Buttigieg * * @param String $buffer HTML content. * @return String Updated buffer */ function rocket_dns_prefetch_buffer( $buffer ) { _deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1' ); $dns_link_tags = ''; $domains = rocket_get_dns_prefetch_domains(); if ( (bool) $domains ) { foreach ( $domains as $domain ) { $dns_link_tags .= ''; } } $old_ie_conditional_tag = ''; /** * Allow to print an empty IE conditional tag to speed up old IE versions to load CSS & JS files * * @since 2.6.5 * * @param bool true will print the IE conditional tag */ if ( apply_filters( 'do_rocket_old_ie_prefetch_conditional_tag', true ) ) { $old_ie_conditional_tag = ''; } // Insert all DNS prefecth tags in head. $buffer = preg_replace( '//', '' . $old_ie_conditional_tag . $dns_link_tags, $buffer, 1 ); return $buffer; } } baharatlar arşivleri - Tiktok Video İndir

istanbuldan ne getirip satabilirim

İstanbul’dan Ne Getirip Satabilirim? İstanbul’da bulunan birçok ürünün ticaret potansiyelini keşfedin! El sanatları, takılar, baharatlar, içecekler, el yapımı deri ürünleri, tarihi ve antika eşyalar, yerel lezzetler, gıda ürünleri, moda ve giyim ürünleri gibi çeşitli ürünler hakkında bilgi edinin. Bu makalede İstanbul’dan getirip satabileceğiniz ürünler hakkında ipuçları ve öneriler bulabilirsiniz.