php time

Bu makale, PHP’nin tarih ve zaman işlevlerinin kullanımına kapsamlı bir rehberdir. Unix zaman damgaları, time(), strtotime(), date() gibi temel işlevlerin yanı sıra DateTime sınıfı da ele alınmıştır. Bu makale, PHP geliştiricilerine tarih ve zaman işlevlerinin etkili kullanımını anlamalarına yardımcı olacaktır.