× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

kıdem tenzili

Kıdem tenzili konusunu ele alan bu makalede, kıdem tenzili kavramının ne olduğu, yasal düzenlemeleri, sebepleri, uygulaması ve çalışan haklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Kıdem tenzili, işverenlerin ekonomik zorluklar veya iş gücü ihtiyacının azaldığı durumlarda başvurdukları bir yöntemdir. Makalede, işverenlerin kıdem tenzili yaparken yasal düzenlemelere ve çalışan haklarına saygılı olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışanların kıdem tenzili durumunda sahip oldukları haklar ve iş güvencesi konusu da ele alınmaktadır. Bu makale, kıdem tenzili konusunda genel bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır.

atamalar durduruldu mu 2016

Bu makalede, Türkiye’de 2016 yılında atamaların durdurulduğu iddialarını ele alıyoruz. İlk bölümde, atamaların durdurulduğu iddialarının nedenleri ve gerçekliği üzerinde duruluyor. İkinci bölümde ise, bu iddiaların sonuçları ve sonraki yıllarda yaşanan gelişmelere değiniliyor. Atamaların durdurulduğu veya sınırlı sayıda yapıldığı durumların nedenleri ve etkileri detaylı bir şekilde ele alınıyor. Makale, atama bekleyen adaylar ve kamu hizmetlerinin etkinliği açısından önemli bir konuyu aydınlatmayı amaçlıyor.