× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

ücretli çalışan ne demek

Ücretli çalışanların tanımı, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi veren bir makale. İşveren tarafından belirli bir ücret karşılığında çalıştırılan kişilerin temel özellikleri, çalışma koşulları ve hakları inceleniyor. Ücretli çalışmanın sabit gelir, sosyal haklar ve iş güvencesi gibi avantajları bulunurken, sınırlı gelir potansiyeli, sınırlı kontrol ve işveren bağımlılığı gibi dezavantajları da vardır. Bu makale, ücretli çalışanların iş ilişkisindeki rolünü ve etkilerini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

memur izin iptali

Memur izin iptali konusunda işverenin yetkisi ve süreci hakkında detaylı bir makale. Makalede, işverenin memurun iznini iptal etme yetkisi, izin iptali süreci ve memurun hakları ele alınmaktadır. İşverenin izin iptali yetkisinin belirli kısıtlamalara tabi olduğu vurgulanırken, memurun itiraz hakkı ve alternatif çözüm talepleri de açıklanmaktadır. Memurun yasal olarak korunması gerektiği ve işverenin izin iptali kararının adil bir şekilde uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır.

375 khk 35-madde

Bu makalenin meta açıklaması şu şekilde olabilir:

“375 KHK’nın 35. maddesiyle işçi ve işveren hakları düzenlenmektedir. İşçilerin çalışma koşulları, ücretleri ve sosyal hakları gibi konular işçi hakları başlığı altında incelenmektedir. İşverenlerin ise iş yeri düzeni, performans değerlendirmesi ve işten çıkarma gibi hakları işveren hakları başlığı altında ele alınmaktadır. Makale, işçi ve işveren haklarının dengelemesi ve adil bir iş ilişkisinin sağlanması üzerine odaklanmaktadır.”

hukuken sona erme

gnctsswxei 1

Bu makalede, hukuken sona erme kavramı ve uygulama örnekleri ele alınmaktadır. Evlilik ilişkisinin boşanma, iş ilişkisinin sonlandırılması ve şirketin faaliyetlerinin sona ermesi gibi durumlar incelenmektedir. Hukuken sona erme süreci, taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin sona ermesi ve çeşitli sonuçlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Makalede, hukuken sona ermenin nedenleri, sonuçları ve uygulama örnekleri açıklayıcı bir şekilde sunulmaktadır.