× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

katma bütçe nedir

Katma bütçe nedir? Katma bütçe, bir organizasyonun belirli bir dönem için planladığı gelir ve giderlerin ayrıntılı bir şekilde kaydedildiği bir bütçe türüdür. Bu makalede, katma bütçenin ne olduğu, neden kullanıldığı, özellikleri, süreci ve avantajları ele alınmaktadır. Katma bütçe yönetiminin organizasyonlar için önemi vurgulanmaktadır. Makale, katma bütçenin finansal kontrol, kaynak yönetimi, performans değerlendirmesi, karar alma süreçlerini destekleme, izlenebilirlik ve şeffaflık gibi avantajlarını açıklamaktadır. Katma bütçe yönetimi, organizasyonların finansal sürdürülebilirliklerini sağlayarak, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.