× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

öğretmen 4c

Bu makalede, öğretmenlerin öğrenci merkezli öğretim için kullanabilecekleri etkili bir yaklaşım olan 4C Modeli ele alınmaktadır. Makalede, 4C Modeli’nin bileşenleri olan bağlam, içerik, iletişim ve yaratıcılık detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Bağlamın öğrenmeyi gerçek dünya ile ilişkilendirerek öğrencilerin öğrenmeyi anlamlı hale getirdiği vurgulanırken, içerik öğrenme hedeflerine ulaşmak için kazanılması gereken bilgi ve becerileri ifade etmektedir. İletişim becerileri öğrencilerin etkili iletişim kurma yeteneklerini geliştirirken, yaratıcılık öğrencilerin farklı ve yenilikçi çözümler üretebilme becerilerini desteklemektedir. Bu makalede, öğretmenlerin öğrencilerini desteklemek ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmak için 4C Modeli’ni kullanabilecekleri bilgiler sunulmaktadır.