× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

Güdüsel Unutma

Giriş

Güdüsel unutma, bellekteki bilgilerin zamanla kaybedilmesi veya unutulmasını ifade eden bir kavramdır. Bu tür unutma genellikle bilgilerin gerekli olmadığı veya kullanılmadığı durumlarda ortaya çıkar. Güdüsel unutma, bilgilerin bellekte kalıcılığının güdülenme durumuna bağlı olduğunu belirtir. Örneğin, bir ödev için öğrenilen bilgilerin sınavdan sonra hızla unutulması güdüsel unutmanın bir örneğidir.

Güdüsel unutma, insanların belleklerindeki bilgileri tutma süresine ve kalıcılığına etki eden birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında ilgi düzeyi, tekrar etme, geri bildirim, duygusal bağlantılar ve belleğe yerleştirme süreci yer alır. Güdüsel unutma, öğrenilen bilginin kullanılmaması veya tekrar edilmemesi durumunda gerçekleşebilir. Bu nedenle, öğrenilen bilgilerin güçlü bir şekilde bellekte kalması için etkili stratejiler uygulanması önemlidir.

Güdüsel Unutmanın Nedenleri

Güdüsel unutmanın temel nedeni, öğrenilen bilginin güncel veya önemli olmadığı durumlarda bellekten silinmesidir. İnsanların belleği sınırlıdır ve her gün milyonlarca bilgiyi işlemek zorunda kalırız. Bu nedenle, bellek sürekli olarak yeni bilgilerle güncellenirken, eskileri de silmeye meyillidir.

Bir bilginin güdüsel olarak unutulmasının birkaç nedeni vardır:

1. İlgi Düzeyi:

Bir konuyla ilgili olan bilgiler, kişinin ilgi düzeyine bağlı olarak daha iyi hatırlanabilir. Örneğin, bir hobisiyle ilgili bilgileri hatırlamak kişi için daha kolay olabilirken, sıradan bir konuyla ilgili bilgileri hatırlamak daha zor olabilir. İlgi eksikliği, güdüsel unutmanın bir faktörü olabilir.

2. Tekrar Etme:

Bilginin tekrar edilmesi, bellekteki kalıcılığı artırabilir. Tekrar etme, bilginin belleğe yerleştirilmesini güçlendiren bir stratejidir. Öğrenilen bilgiyi tekrar etmek, güdüsel unutmayı azaltabilir ve bilginin daha uzun süre hatırlanmasını sağlayabilir.

3. Geri Bildirim:

Bilginin tekrarlanması ve geri bildirim alınması, öğrenilen bilginin bellekte kalıcılığını artırabilir. Geri bildirim, öğrenilen bilginin doğruluğunu ve tamamlanmasını sağlar. Yanlış bilgilerin düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, güdüsel unutmanın önüne geçebilir.

4. Duygusal Bağlantılar:

Duygusal bağlantılar, bilginin bellekte daha uzun süre kalmasını sağlayabilir. Örneğin, duygusal bir deneyim yaşandığında, o deneyimle ilişkili bilgiler daha iyi hatırlanabilir. Bu nedenle, öğrenme sürecinde duygusal bağlantılar kurmak, güdüsel unutmayı azaltabilir.

Bu ilk parçada, güdüsel unutmanın ne olduğ

Güdüsel Unutmanın Önlenmesi

Güdüsel unutma, öğrenilen bilgilerin bellekten silinmesine neden olabilir. Ancak, bazı stratejiler kullanarak güdüsel unutmayı azaltmak veya önlemek mümkündür. İşte güdüsel unutmayı önlemek için kullanılabilecek bazı etkili stratejiler:

1. Öğrenme Tekniklerini Geliştirmek:

Etkili öğrenme teknikleri kullanmak, bilginin bellekte daha uzun süre kalmasına yardımcı olabilir. Örneğin, anlamlandırma, örneklerle ilişkilendirme, görselleştirme gibi teknikler kullanarak bilgileri daha iyi kavramak ve hatırlamak mümkündür. Ayrıca, aktif öğrenme yöntemleri kullanarak bilgiyi tekrar etmek ve uygulamak da güdüsel unutmayı azaltabilir.

2. Tekrar Etme Stratejileri Uygulamak:

Bilginin bellekte kalıcılığını artırmak için düzenli olarak tekrar etme stratejileri uygulamak önemlidir. Öğrenilen bilgiyi zaman içinde tekrarlamak, güdüsel unutmanın önüne geçebilir. Örneğin, öğrenilen konuyu bir süre sonra gözden geçirmek veya bilgileri düzenli olarak tekrar etmek, bilginin daha uzun süre hatırlanmasını sağlayabilir.

3. İlgili Bağlantılar Kurmak:

Bilginin bellekte daha kalıcı olmasını sağlamak için, yeni öğrenilen bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirmek önemlidir. İlgili bağlantılar kurmak, bilginin daha kolay hatırlanmasını sağlar. Örneğin, yeni öğrenilen bir konuyu daha önce öğrenilmiş bir konuyla ilişkilendirmek, güdüsel unutmanın önüne geçebilir.

4. Pratik Yapmak:

Öğrenilen bilgileri pratik yapmak, güdüsel unutmayı azaltabilir. Bilginin uygulamaya dönüştürülmesi, bellekte daha kalıcı hale gelmesini sağlar. Örneğin, matematik problemleri çözmek, bir dilin pratik yapmak veya bir enstrüman çalmak gibi aktiviteler, bilginin bellekte daha uzun süre kalmasına yardımcı olabilir.

5. Çeşitli Öğrenme Deneyimleri Yaşamak:

Bilginin farklı bağlamlar ve deneyimlerle ilişkilendirilmesi, güdüsel unutmayı azaltabilir. Farklı öğrenme deneyimleri yaşamak, bilgiyi daha derinlemesine anlamak ve hatırlamak için önemlidir. Örneğin, bir konu hakkında kitap okumak, bir seminer veya konferansa katılmak, bilginin farklı yollarla işlenmesine ve hatırlanmasına yardımcı olabilir.

Bu ikinci parçada, güdüsel unutmayı önlemek için kullanılabilecek bazı etkili stratejiler üzerinde duruldu. Bu stratejilerin uygulanması, öğrenilen bilginin bellekte daha uzun süre kalmasını sağlayabilir ve güdüsel unutmayı azaltabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir