× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

İdari davaların sonuçlanma süresi, hem başvurduğunuz mahkemenin iş yoğunluğuna hem de dava konusuna bağlı olarak farklılık arz edebilir. Genellikle 6-12 ay arasında sonuçlanır. Mahkeme kararı hem davalıya hem de davacıya tebellüğ edilir. Tebellüğ tarihinden 30 gün sonra hüküm kesinleşir. Yani her iki taraf da itiraz etmezse süre dolduktan sonra herhangi bir şekilde itiraz, temyiz yolu mümkün değil.

Yeni pencerede açılırdocplayer.biz.tr

İdari dava süreci

İdari davalarda ilk derece mahkemesi, idare mahkemeleridir. İdare mahkemeleri, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu inceleyen ve karar veren mahkemelerdir. İdari davalarda ilk derece mahkemesi kararına karşı, idare mahkemesinin bulunduğu bölge idare mahkemesine istinaf başvurusu yapılabilir. Bölge idare mahkemesi kararının da kesinleşmesi için, 30 gün içinde Danıştay’a temyiz başvurusu yapılabilir.

İdari davalarda, dava konusunun karmaşıklığı, delil durumu, tarafların savunmaları gibi nedenlerle, davanın sonuçlanma süresi uzayabilir. Ayrıca, idari davalarda, idarenin savunması alınması ve idarenin savunmasında ileri sürdüğü hususların değerlendirilmesi için, mahkemelerin zamana ihtiyacı olabilmektedir.

İdari davalarda, davacının, davayı kazanması halinde, idari işlemin iptalini veya geri alınmasını talep edebilmesi mümkündür. İdari işlemin iptali halinde, idari işlem hukuken varlığını yitirmektedir. İdari işlemin geri alınması halinde ise, idari işlemin hukuken varlığını sürdürmesi devam eder ancak, idari işlem uygulanmaz.

İdari davalar, kişilerin haklarının korunması ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır. İdari davalarda, davacının haklarını etkili bir şekilde savunabilmesi için, alanında uzman bir avukattan hukuki destek alması önemlidir.

Kaynaklar

info

  1. mobbing.org.tr/devlet-memurlari-icin-idari-dava-kilavuzu/#:~:text=%C4%B0dari%20davalar%C4%B1n%20sonu%C3%A7lanma%20s%C3%BCresi%20hem,30%20g%C3%BCn%20sonra%20h%C3%BCk%C3%BCm%20kesinle%C5%9Fir.
  2. mobbing.org.tr/devlet-memurlari-icin-idari-dava-kilavuzu/#:~:text=Yani%20karar%C4%B1n%C4%B1%20gerek%C3%A7eli%20vermek%20durumundad%C4%B1r,karar%20vermesi%20gerekiyor%20(7).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir