× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler


Adı Soyadı:
[Memurun adı ve soyadı]

Görevi: [Memurun görevi]

Görev Yeri ve Adresi: [Memurun görev yeri ve adresi]

Yurt Dışı Çıkış İzni Talebi

Sayın [Amiri/Müdürü],

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102. maddesi uyarınca, [yurt dışı çıkış izninin amacını ve süresini belirtin] amacıyla [ülke veya ülkeleri belirtin]’ne [tarih ve saati belirtin] tarihinden itibaren [tarih ve saati belirtin] tarihine kadar yurt dışına çıkmak istiyorum.

Yurt dışı çıkış iznim için gerekli olan belgeleri ekte sunarım.

Gereğini arz ederim.

[Tarih]

[İmza]

[Kaşe]

Ek:

Yurt dışı çıkış izni dilekçesi, memurun bağlı olduğu amir veya müdüre hitaben yazılır. Dilekçede, memurun adı soyadı, görevi, görev yeri ve adresi, yurt dışı çıkış izninin amacı ve süresi, yurt dışına çıkış tarihi ve saati, ülke veya ülkeler belirtilmelidir. Dilekçeye, yurt dışı çıkış izni için gerekli olan belgeler de eklenmelidir.

Yurt dışı çıkış izni dilekçesi, memurun yurt dışına çıkabilmesi için gerekli bir belgedir. Dilekçenin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir