× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler


Evet, yakalamalı aracı saklamak suçtur. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 82. maddesine göre, “Yakalama kararı üzerine haczedilen mallar, alacaklıya teslim edilmek üzere icra memurunca muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alınan mallar, alacaklının talebi üzerine icra dairesinde veya başka bir yerde saklanabilir. Bu malları saklayanlar, bunları alacaklıya teslim etmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, malları gizleyen veya saklamaya teşebbüs edenler veya bunları alacaklıya teslim etmekten kaçınanlar, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar.”

Bu hükme göre, yakalamalı aracı saklayan kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir.

Yakalama kararı, bir amme alacağının tahsili için, icra müdürü tarafından verilen bir karardır. Bu karar ile, borçlunun malları, alacaklıya teslim edilmek üzere icra memurunca muhafaza altına alınır.

Yakalama kararı üzerine muhafaza altına alınan mallar, alacaklının talebi üzerine icra dairesinde veya başka bir yerde saklanabilir. Bu durumda, malları saklayan kişi, bunları alacaklıya teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, malları gizleyen veya saklamaya teşebbüs edenler veya bunları alacaklıya teslim etmekten kaçınanlar, suç işlemiş olurlar.

Yakalama kararı ile muhafaza altına alınan malların saklanması, alacaklının alacağını tahsil etmesi için gereklidir. Bu nedenle, bu malları saklayan kişi, alacaklının alacağının tahsilini engellemiş olur. Bu nedenle, yakalamalı aracı saklamak suç olarak düzenlenmiştir.

Yakalama kararı ile muhafaza altına alınan malların saklanması suçunun oluşması için aşağıdaki unsurların bulunması gerekir:

Bu unsurların varlığı halinde, yakalamalı aracı saklayan kişi, suç işlemiş olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir