Astsubaylıkta Çıkmış Sorular

Giriş

Astsubaylık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir kademesini oluşturan ve askeri personelin yetişmesi, eğitimi ve yönetimiyle ilgilenen bir görevdir. Astsubaylık sınavları, astsubay adaylarının niteliklerini değerlendiren ve askeri kariyerlerine başlangıç yapmalarını sağlayan önemli bir aşamadır. Bu sınavlar, genel yetenek, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler gibi çeşitli konularda sorular içerir.

Bu makalede, astsubaylık sınavlarına hazırlanan adaylara yardımcı olmak amacıyla çıkmış soruları ele alacağız. Bu sorular, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardan seçilmiş örneklerdir ve astsubay adaylarının sınav sürecine daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Astsubaylık Sınavında Çıkan Sorular

Astsubaylık sınavında çıkan sorular, genel yetenek, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi farklı konuları kapsar. Bu sorular, adayların bilgi düzeylerini, analitik düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini ölçmeye yöneliktir. İşte astsubaylık sınavında çıkmış örnek sorulardan bazıları:

Genel Yetenek

1. Aşağıda verilen kelime grubunun anlamını en iyi tamamlayan kelime hangisidir?
Kelime grubu: Duyu organları, göz, kulak, burun, dil, deri
a) Algı
b) Organ
c) İşitme
d) İzlenim
e) Hissetme

2. Aşağıdaki şekilde hangi parça eksiktir?
Aşama 1: Kesirleri basit hale getirme
Aşama 2: _______________
Aşama 3: Kesirleri toplama veya çıkarma işlemi yapma
a) Kesirleri sıralama
b) Kesirleri çarpmak
c) Kesirleri bölmek
d) Kesirleri karıştırma

Türkçe

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değil” kelimesi olumsuz anlamda kullanılmamıştır?
a) Bu film, son derece ilginç değil.
b) Bugün hava çok güzel değil.
c) Kitap fuarına gitmek istemiyorum değil.
d) Siz de bana katılmıyorsunuz değil mi?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” bağlacı kullanılmamıştır?
a) Ali ile Ahmet arkadaşlardır.
b) Arabayı hızlı sürmek tehlikelidir.
c) Şemsiye ile yağmurda yürümek zordur.
d) Futbol oynamak ile basketbol oynamak arasında fark vardır.

Bu örnek sorular, astsubaylık sınavına hazırlanan adaylara genel bir fikir vermek amacıyla seçilmiştir. İkinci parçada, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi diğer konularda çıkmış sorulara ve bu soruların cevaplarına odaklanacağız.

Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Soruları

Matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler astsubaylık sınavlarında önemli konulardır. Bu alanlardaki sorular, adayların analitik düşünme becerilerini, mantıksal akıl yürütme yeteneklerini ve disiplinler arası bağlantı kurma becerilerini ölçmeyi amaçlar. İşte matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından bazı örnek sorular:

Matematik

1. Bir okulun 5. sınıfında 120 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 3/4’ü kız, geri kalanı ise erkektir. Kaç tane erkek öğrenci vardır?
a) 30
b) 40
c) 60
d) 80

2. Bir dikdörtgenin uzunluğu 12 cm, genişliği ise 8 cm’dir. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
a) 28
b) 32
c) 40
d) 56

Fen Bilimleri

1. Işık hızı aşağıdaki hızlardan hangisine eşittir?
a) 300 m/s
b) 3000 km/h
c) 3 km/s
d) 300.000 km/s

2. Bir cisim üzerine etki eden toplam kuvvet sıfırsa, cisim hangi durumda olur?
a) Sabit hızla hareket eder.
b) Durur.
c) Yavaşlar.
d) Hızlanır.

Sosyal Bilimler

1. Türkiye’nin başkenti hangi şehirdir?
a) İstanbul
b) Ankara
c) İzmir
d) Bursa

2. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan toprak kayıplarıyla ilgili olarak aşağıdaki savaşlardan hangisi doğrudan etkili olmuştur?
a) I. Balkan Savaşı
b) II. Balkan Savaşı
c) I. Dünya Savaşı
d) Kurtuluş Savaşı

Bu örnek sorular, astsubaylık sınavına hazırlanan adaylara matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çıkmış sorular hakkında bir fikir vermektedir. Bu sorular, adayların bu konulardaki bilgi düzeylerini ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Sınavlara hazırlanırken, bu tür örnek soruları çözerek pratik yapmak ve konuları tekrar etmek önemlidir.

Astsubaylık sınavlarına hazırlanırken, bu örnek soruların cevaplarını ve çözümlerini incelemeniz, eksik olduğunuz konuları belirlemeniz ve daha fazla pratik yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Başarıya giden yol, düzenli çalışma, soruları anlama ve doğru cevapları bulma becerilerini geliştirmekten geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir