Bekçiler 657’ye Tabi Mi?

Bekçiler, toplumun güvenliğini sağlama ve suç önleme görevini yerine getiren kamu personelleridir. Ancak, bekçilerin çalışma koşulları ve statüsü konusunda bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Bu belirsizliklerden biri de bekçilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup olmadığıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet memurlarının haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen bir kanundur. Bu kanun, devlet memurlarının çalışma koşullarını ve statülerini belirlemektedir. Ancak, bekçilerin 657’ye tabi olup olmadığı konusu tartışmalıdır.

Bir görüşe göre, bekçilerin devlet memurları olarak kabul edilmesi gerekmektedir ve dolayısıyla 657’ye tabidirler. Bu görüşe göre, bekçilerin çalışma koşulları ve hakları da 657 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmelidir. Bu durumda, bekçilerin maaşları, izin hakları, emeklilik koşulları gibi konular 657’ye göre belirlenir.

Diğer bir görüşe göre ise, bekçilerin 657’ye tabi olmadığı ve farklı bir statüleri olduğu savunulmaktadır. Bu görüşe göre, bekçilerin çalışma koşulları ve hakları, bekçilik ile ilgili özel düzenlemelerle belirlenir. Örneğin, bekçilerin çalışma süreleri, görev tanımları ve terfileri gibi konular, bekçilikle ilgili özel bir mevzuata tabidir.

Yargı kararları da bu konuda farklılık göstermektedir. Bazı yargı kararları, bekçilerin 657’ye tabi olduğunu kabul ederken, bazı kararlar ise bekçilerin farklı bir statüye sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, bekçilerin çalışma koşulları ve haklarının belirlenmesini zorlaştırmaktadır.

Sonuç olarak, bekçilerin 657’ye tabi olup olmadığı konusu hala tartışmalıdır. Bu konunun netleştirilmesi ve bekçilerin çalışma koşullarının düzenlenmesi için ilgili kurumlar ve yetkililer arasında yapılacak çalışmalar önemlidir.

Bekçilerin Statüsü ve Çalışma Koşulları

Bekçilerin statüsü ve çalışma koşulları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup olmadığı konusundaki belirsizliklerin yanı sıra, bekçilikle ilgili özel düzenlemelerle belirlenmektedir.

Bekçilerin Statüsü

Bekçilerin statüsü, genellikle “görevli” veya “memur” olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu statünün tam olarak ne anlama geldiği ve hangi yasal düzenlemelere tabi olduğu konusu da tartışmalıdır.

Bazı yargı kararları, bekçilerin devlet memurları olarak kabul edilmesi gerektiğini ve dolayısıyla 657 sayılı Kanun’a tabi olmaları gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşe göre, bekçilerin çalışma koşulları ve hakları, 657 sayılı Kanun’daki hükümlere göre düzenlenmelidir.

Diğer bir görüş ise, bekçilerin farklı bir statüye sahip olduğunu ve bekçilikle ilgili özel düzenlemelere tabi olduklarını öne sürmektedir. Bu görüşe göre, bekçilerin çalışma koşulları ve hakları, bekçilikle ilgili özel bir mevzuatla belirlenir. Örneğin, bekçilerin görev tanımları, çalışma süreleri ve terfileri gibi konular bu özel mevzuata dayanmaktadır.

Bekçilerin Çalışma Koşulları

Bekçilerin çalışma koşulları, bekçilikle ilgili özel düzenlemeler ve yönetmeliklerle belirlenmektedir. Bu düzenlemeler, bekçilerin görev tanımlarını, çalışma saatlerini, izin haklarını, maaşlarını ve emeklilik koşullarını kapsamaktadır.

Bekçiler, genellikle gece vardiyalarında çalışmakta ve toplumun güvenliğini sağlamak için devriye görevleri yapmaktadır. Çalışma saatleri, bekçilik görevinin gerekliliklerine ve güvenlik ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Bekçilerin maaşları, yine bekçilikle ilgili özel düzenlemelere dayanır. Bu düzenlemeler, bekçilerin çalışma sürelerini, unvanlarını ve derecelerini dikkate alarak maaşlarının belirlenmesini sağlar.

Bekçilerin izin hakları da bekçilikle ilgili özel düzenlemelere tabidir. Genellikle yıllık izin, hastalık izni, doğum izni gibi çeşitli izin haklarına sahiptirler.

Emeklilik koşulları da bekçiler için önemli bir konudur. Bekçilerin emeklilik yaşları ve emeklilik hakları, bekçilikle ilgili özel düzenlemelerde belirtilir.

Sonuç

Bekçilerin statüsü ve çalışma koşulları konusunda hala belirsizlikler bulunmaktadır. Bekçilerin 657 sayılı Kanun’a tabi olup olmadığı ve çalışma koşullarının nasıl düzenlendiği tartışmalı konular arasındadır. Bu nedenle, ilgili kurumlar ve yetkililer arasında yapılacak çalışmalarla bekçilerin statüsü ve çalışma koşullarıyla ilgili netlik sağlanması önemlidir.

forum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir