Görüldüğü Üzere Yapılarak Gönderilmiştir Ne Demek?

Giriş

“Görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi, özellikle resmi yazışmalarda sıkça kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir yazının sonunda veya bir belgenin altında yer alır ve belgenin gönderilme şekli ve yapısıyla ilgili bilgi verir. Bu makalede, “görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesinin anlamını ve kullanımını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Görüldüğü Üzere Yapılarak Gönderilmiştir Ne Demek?

“Görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi, bir belgenin veya yazının, içeriğinde yer alan bilgilerin ve formatının olduğu gibi gönderildiğini belirtmeye yönelik bir ifadedir. Bu ifade, belgenin alıcıya eksiksiz ve değiştirilmemiş bir şekilde iletilmek istendiğini vurgular.

Bu ifade, özellikle resmi yazışmalarda kullanılan standart bir ifadedir. Belgede veya yazıda herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve orijinal haliyle gönderildiği anlamına gelir. Bu nedenle, alıcıya belgenin içeriğine güvenilirlik ve doğruluk sağladığını gösterir.

Görüldüğü Üzere Yapılarak Gönderilmiştir İfadesinin Kullanımı

“Görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi, özellikle yazışmalarda veya resmi belgelerde sıkça kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

1. Resmi yazışmalarda: Özellikle resmi kurumlar veya şirketler arasındaki yazışmalarda, belgenin eksiksiz ve değiştirilmeden gönderildiğini belirtmek için bu ifade kullanılır. Örneğin, bir kurumun faturalandırma sürecinde gönderdiği faturanın, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan alıcıya ulaştığını ifade etmek amacıyla bu ifade kullanılabilir.

2. Hukuki belgelerde: Hukuki belgelerde, özellikle sözleşmelerde veya resmi dilekçelerde, içeriğin değiştirilmeden gönderildiğini belirtmek için bu ifade kullanılır. Bu tür belgelerin güvenilir ve doğru bir şekilde alıcıya iletilmesini vurgular.

3. Önemli raporlarda veya sunumlarda: Önemli raporlar veya sunumlar, içerdikleri bilgilerin tam ve doğru bir şekilde alıcıya ulaşmasını gerektirir. Bu tür belgelerde, “görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi, belgenin orijinal haliyle ve içeriğiyle birlikte gönderildiğini ifade eder.

Özet

“Görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi, bir belge veya yazının içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve orijinal haliyle gönderildiğini belirtir. Bu ifade, resmi yazışmalarda, hukuki belgelerde ve önemli raporlarda kullanılan standart bir ifadedir. Belgenin alıcıya güvenilirlik ve doğruluk sağladığını gösterir.

Bu makalenin ikinci bölümünde, “görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesinin kullanımına daha

Görüldüğü Üzere Yapılarak Gönderilmiştir Ne Demek?

İkinci Bölüm

Görüldüğü Üzere Yapılarak Gönderilmiştir İfadesinin Kullanımı (Devam)

“Görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi, özellikle resmi yazışmalarda veya belgelerde kullanılan bir ifade olmasına rağmen, bazen de yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bu ifade, bazı durumlarda belgenin içeriği veya formatında değişiklik yapılmamış olsa bile, yanlış yorumlanabilir.

Bu ifadenin yanlış yorumlanmasının nedeni, bazı kişilerin “görüldüğü üzere” kısmını, belgenin içeriğinin açık ve anlaşılır olduğunu belirtmek için kullandığını düşünmesidir. Ancak, asıl anlamıyla “görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi, belgenin içeriğinin veya formatının değiştirilmeden gönderildiğini ifade eder.

Bu ifadeyi kullanırken, belgenin içeriğinin yanı sıra formatının da değiştirilmeden gönderildiğini belirtmek önemlidir. Eğer belgenin içeriği veya formatı herhangi bir nedenle değiştirilmişse, bu durumu açıkça belirtmek gerekir. Aksi takdirde, “görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi, belgenin tamamının orijinal haliyle gönderildiği anlamına gelmeyebilir.

Alternatif İfadeler

“Görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi yerine, aşağıdaki alternatif ifadeler de kullanılabilir:

1. “Eksiksiz olarak gönderilmiştir”: Belgenin içeriği ve formatı değiştirilmeden alıcıya gönderildiğini belirtmek için kullanılan bir ifadedir.

2. “Orijinal halinde gönderilmiştir”: Belgenin içeriği ve formatı değiştirilmeden, tamamının orijinal haliyle alıcıya iletilmiş olduğunu ifade eder.

3. “Hiçbir değişiklik yapılmadan gönderilmiştir”: Belgenin içeriği veya formatında herhangi bir değişiklik yapılmadan alıcıya ulaştığını belirtir.

Bu alternatif ifadeler, belgenin doğruluğunu, güvenilirliğini ve orijinalliğini vurgulamak için kullanılabilir. Hangi ifadeyi tercih edeceğiniz, yazdığınız belgenin türüne ve amacına bağlı olacaktır.

Özet

“Görüldüğü üzere yapılarak gönderilmiştir” ifadesi, bir belgenin içeriğinin ve formatının değiştirilmeden alıcıya iletilmiş olduğunu ifade eder. Ancak, bu ifadenin yanlış anlaşılmalara yol açabileceği unutulmamalıdır. Belgenin içeriğinin açık ve anlaşılır olduğunu belirtmek için kullanılmamalıdır. Eğer belgenin içeriği veya formatı herhangi bir nedenle değiştirilmişse, bu durum açıkça belirtilmelidir. Alternatif ifadeler kullanılarak belgenin doğruluk, güvenilirlik ve orijinalliği vurgulanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir