× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

İnternetin kullanımının yaygınlaşması, farklı birçok tarayıcının hayatımıza girmesine sebep olmuştur. İnternet kullanıcıları SafariFirefox, Chrome, Internet Explorer gibi farklı tarayıcılar kullanmaktadır. İnternetin tablet ve mobil kullanımda da hızlı gelişimiyle tablet ve mobil tarayıcı çeşitliliği de artmıştır. Bu çeşitlilikteki tarayıcı ve ortamlardan web sayfalarının düzgün görüntülenmesi için birtakım standartların geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu standartların bazıları ve ne amaçla kullanıldıkları aşağıdaki gibidir: 

HTML ne demektir?

HTML (Zengin Metin İşaretleme Dili), W3C’den çıkan ilk standart olan HTML, Web’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Web sayfalarının tasarlanmasında kullanılan en temel betik dili olan HTML WWW’in omurgası olarak görülmektedir. HTML yapısallaştırma öğeleri (etiketler) sayesinde, tarayıcılar tarafından yorumlanan metin belgeleri, içeriği belirtilen formatlara göre görüntüleyebilir. HTML, Web’in yıllar boyunca bu kadar popüler hale gelmesinin başlıca nedenlerinden biridir. 

XHTML ne anlama gelir?

XHTML, (Genişletilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili), istemci taraflı bir metin işaretleme dilidir. XHTML 26 Haziran 2000’den beri bir web standardıdır. Kodlama olarak oldukça büyük farklar yaratan bu dil için: ‘XML sözdiziminin HTML içinde kullanılması.’ denilebilir. HTML dilinin farklı tarayıcılarda farklı yorumlanması ve sözdiziminde fazla düzensizlik ve hata olduğu için XHTML W3C tarafından önerilmiştir. XHTML’nin diğer bir özelliği de kodlama yapanları CSS teknolojisini kullanmaya özendirmesidir. 

XML ne demek?

XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür. SGML’in basitleştirilmiş bir alt kümesidir. 

CSS (Basamaklı Biçim Sayfaları)

Belirli etiketler ile HTML veya XML öğelerine atanabilen, HTML veya XML elemanlarının görünüm ve konumunda değişiklik gerçekleştiren mekanizmadır. Bu Standart, daha basit ve daha yapılandırılmış bir Dünya Çapında Ağ (World Wide Web) oluşturmak için W3C tarafından ileri sürülmüştür. 

DOM (Belge Nesne Modeli)

Programlama dillerinin nesneye dayalı olarak HTML ile anlaşması için HTML’i nesneler bütününe çevirecek bir ara standart gereklidir. DOM, HTML ile programlama dilleri arasında bir standart oluşturarak bu dillerin HTML den bilgi alıp, bilgi vermesine yardımcı olur. DOM, Nesneler ve özelliklerden oluşur. DOM da nesnelerin birer öğe (element) olarak kullanılabilmesi için hiyerarşik bir düzen izlenerek çağrılmaları gerekir. HTML’deki her bir elamanın birbiri ile hiyerarşik bir yapı oluşturması ile oluşur. DOM bir ağaç dizini gibi bütün doküman arı birbirine bağlar. Birden fazla programlama dilleri destekler (JS, PHP, Java, ASP vb.) ve aynı zamanda dosya oluşturmak, elementleri ve içeriklerini silme/ekleme gibi fonksiyonları vardır. 

ECMAScript (JavaScript’in Standart Versiyonu)

ECMAScript betik dili, Netscape’ten Brendan Eich tarafından geliştirilmiş olan bir programlama dilinin standart halidir. JavaScript, yaygın olarak web tarayıcılarında kullanılmakta olan dinamik bir programlama dilidir. JavaScript ile yazılan istemci tarafı betikler sayesinde tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, tarayıcının kontrol edilmesi, asenkron bir şekilde sunucu ile iletişime geçilmesi ve web sayfası içeriğinin değiştirilmesi gibi işlevler sağlanır. JavaScript, Node.js gibi platformlar sayesinde sunucu tarafında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

XML Şema

XML belgelerinin uyması gereken kuralları belirlemek için geliştirilmiş bir dildir. Oluşturulan bir XML belgesinin geçerli olup olmadığı şema kullanılarak anlaşılabilir. Yaratılan dilde hangi elementlerin olacağı, elementlerde ne tür özellikler olacağı, bir element içinde hangi elementler olabileceği gibi kurallar şema ile tanımlanır. 

XQuery

XML tipi veriler üzerinde sorgulama yapabilmek için geliştirilmiş bir dildir. Bu dil, Quilt isimli bir sorgulama dilinden türetilmiştir ve yapı olarak SQL sorgulama diline benzemektedir.

XQuery kullanım biçimleri ve faydaları şu şekilde sıralanabilir; 

– XQuery’yi kullanarak, hiyerarşik ve tablo her iki veri alınabilir. 

– XQuery ağaç ve grafik yapıları sorgulamak için kullanılabilir. 

– XQuery doğrudan web sayfalarını sorgulamak için kullanılabilir. 

– XQuery doğrudan web sayfalarını oluşturmak için kullanılabilir. 

– XQuery XML belgeleri dönüştürmek için kullanılabilir 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir