İDRAR TAHLİLİ NEDİR VE NEDEN YAPILIR?

 İDRAR TAHLİLİ NEDİR VE NEDEN YAPILIR?

İdrar kanallarındaki enfeksiyonlar,böbrek bozuklukları,karaciğerden kaynaklı rahatsızlılklar,şeker hastalığı ve metabolik bozuklukların tespitlerinde ve ana sorun kaynağının taranmasında kullanılan etkin bir yöntemdir.

Laboratuar ortamında çeşitli kimyasal, mikroskobik ve görsel incelenmesi sonucu ortaya çıkar.

Hangi Şikayetler Sonucu İdrar Tahlili Bakılır?

 • Sıkça karın ağrısı çekmek
 • Ağrılı idrara çıkmak ve sık idrar yapmak
 • İdrarda kanama belirtisi
 • Sırtta ağrı şikayeti

İdrar Tahlili Sonucu Ne İfade Eder

İdrar tahlili sonucu anormal çıkmışsa kişide birden fazla hastalık belirtisine işaret aranır. Klinik muayenesi ile birlikte hastada tam kan sayımı,böbrek hastalıkları, karaciğer rahatsızlıklarını tespitte istenilen kan tetkikleri de istenilir. Çünkü anormal sonucun sebebi ayrıntılı şekilde araştırılmalıdır. Bunun dışında idrar kültürü de istenerek idrar yolundaki enfeksiyonunun boyutu araştırılır.

İdrar Tahlilinde İnceleme Yöntemleri:

 1. Çubuk Testi

Çubuk testinin bakabileceği değerler şu şekildedir:

 • Asidik denge(Ph)
 • Yoğunluk
 • Protein değerleri (yüksek değer böbrekte sorun olduğunu gösterir.)
 • Şeker düzeyi
 • Keton miktarı (şeker hastalığı belirtisidir)
 • Bilirubin (normal şartlarda kanda olması gerekir ancak karaciğerde rahatsızlık olması durumunda idrarda ortaya çıkar)
 • Lökosit  (enfeksiyon belirtisidir.)
 • Kan (böbrek hasarı ve mesane kanseri işareti olabilir)
 • Mikroskobik inceleme
 • Lökosit düzeyi (enfeksiyon varlığında ortaya çıkar)
 • Eritrositler (böbrek ve kan hastalıkları ile mesane kanseri gibi hastalıkların tespitin de önemlidir)
 • Epitel hücre tespiti( idrar verilen ortamın temiz olmadığını gösterir ve tekrarı gereklidir.)
 • Bakteri yada maya tespiti (enfeksiyon var anlamı çıkar)
 • Kast tespiti(böbrek bozukluğuna işarettir.)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın