× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

Ticari faaliyetlerini yurt dışında gerçekleştirmek günümüzde birçok girişimcinin hayallerini süsler. Bulundukları konumdan farklı bir yerde ticaret yapmak isteyen kişiler, döviz kuru üzerinden kar sağlamak, farklı pazarlardaki fırsatları yakalayabilmek ve farklı ülkelerin sağladığı avantajlardan yararlanmak amacıyla yurt dışında şirket kurmak isteyebilir.

Bu doğrultuda İngiltere’de şirket kuruluşu, yurt dışında ticaret yapacak kişilerin en çok istedikleri girişimlerden bir tanesidir. İngiltere, aynı zamanda sahip olduğu ülke koşulları ve vatandaşlık hakları sebebiyle de girişimciler tarafından sıklıkla tercih edilen ülkelerden biridir. Dolayısıyla hem karlı yatırımlar yapıp hem de İngiltere’de yaşamak istiyorsanız İngiltere’de şirket açabilirsiniz.

İngiltere’de şirket açmak için girişimcilerin belirli yeterlilikleri sağlaması gerekir. İngiltere’de şirket kurmak ve girişiminizi İngiltere’de büyütmek için ihtiyacınız olan her detayı sizin için derledik.

İngiltere’de Şirket Kuruluşu 


İngiltere, sahip olduğu nüfus yoğunluğu ve hareketli pazar sebebiyle şirket açmak için oldukça karlı bir ülke olsa da bu tür girişimlerin profesyonel bir şekilde yapılması gerekir.

İngiltere’de şirket açmak isteyen girişimciler öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 18 yaşını dolduran kişiler İngiltere’de iş planlarına uygun vizelere başvuru yapabilir.

İngiltere’de iş kurabilmek için alınabilecek 3 çeşit vize türü bulunur. Bu vizeler Start-up vizesi, Innovator vizesi ve tek temsilci vizesi olarak sıralanır.

İngiltere pazarında bulunmayan yeni bir iş fikrine sahipseniz Start-up vizesi için başvuru yapabilirsiniz. Yeni bir fikre sahip olup bu fikre farklı yatırımcılar tarafından destek verilmesini istiyorsanız tercih edeceğiniz vize türü Innovator vizesi olmalıdır. Son olarak tek temsilci vizesi ise Türkiye’de iş sahibi olup İngiltere’de şube açmak istiyorsanız başvuracağınız vize türüdür. 

İngiltere’de Şirket Kurma Maliyeti


İngiltere’de şirket kurma maliyeti başvuracağınız vize türü doğrultusunda değişiklikler gösterir. Bu doğrultuda Start-up vizesi için başvuruda bulunan girişimciler 363 Sterlin (7.467 TL) vize ücreti ödemek durumundadırlar. Sırasıyla Innovator vizesi 1.021 (20.976 TL), tek temsilci vizesi ise 610 Sterlin (12.532 TL) olarak ücretlendirilir.

İngiltere’de fiziki olarak şirket açmak isteyen girişimcilerin vize ücretlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri için de belirlenmiş bir miktarı ödemesi gerekir. Girişimcilerin ödemesi gereken sağlık ücreti, kişilerin yaşları doğrultusunda değişiklik gösterir.
Bu doğrultuda İngiltere öğrencilerden ve 18 yaş altı olan kişilerden yıllık 470 Sterlin (9656 TL), kalan yaş gruplarından ise yıllık 624 Sterlin (12.820 TL) ücret talep eder.

İngiltere’de Şirket Türleri Nelerdir? 


İngiltere’de şirket kurma maliyeti aynı zamanda girişiminiz için tercih edeceğiniz şirket türlerine göre de değişiklik gösterir. 
İngiltere’de açabileceğiniz 4 çeşit şirket türü bulunur. Bu şirket türleri şahıs şirketi, limited şirketi, ortaklıklar ve sınırlı sorumluluk ortaklığı olarak sıralanabilir.

Girişiminiz için tercih edeceğiniz sektör ve konumun yanı sıra sahip olduğunuz bütçe doğrultusunda da doğru şirket türünü seçmeniz, işletmenizin sağlığı ve geleceği açısından oldukça önemlidir.

Şahıs Şirketi


Gerçek kişiler tarafından kurulan şirketlere şahıs şirketi adı verilir. Şahıs şirketleri tek bir kişi ile kurulabildiği gibi birden fazla ortakla da kurulabilmektedir. Şahıs şirketleri tüzel bir kişiliğe sahip değildir, fakat kişi ve ortakların istekleri doğrultusunda şahıs şirketleri için tüzel kişilik oluşturulabilir.

İngiltere’de şahıs şirketi kurmak isteyen girişimciler öncelikle kendileri için uygun olan vize türüne başvuru yapmalıdır. İlgili vize türüne sahip olan girişimciler İngiltere’de rahatlıkla şahıs şirketi kurabilirler.

İngiltere’de şahıs şirketi, Sole Trader adı ile anılır. Sole Trader şirket türü İngiltere’de kurabilecekleri en kolay şirket türlerinden biridir. Bu şirket türünde işin sahibi bir tek kişidir ve tüm kar ve zararlar bu kişinin sorumluluğundadır.

İngiltere’de Sole Trader şirket türüne sahip olan kişiler, gelir idaresine serbest meslek kaydı yaptırmak durumundadır bu sebeple de gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. 

Limited Şirket


Limited şirket, bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişinin bir ticari unvan altında oluşturdukları şirket türüne verilen isimdir. Limited şirketlerinin esas sermayeleri bellidir. Limited şirkete sahip olan kişiler faaliyette bulundukları ülkede yasal olan hemen her türlü ticari faaliyeti yürütebilirler. Limited şirketler bir kişiden 50 kişiye kadar üyeye sahip olabilirler.

İngiltere’de limited şirket kurmak için öncelikle tercih edeceğiniz vize türüne başvuru yapmanız gerekir. Başvurunun onayı ile birlikte gerekli sermayeye sahipseniz limited şirketinizi rahatlıkla açabilirsiniz.

İngiltere’de en çok kurulan şirketlerden biri limited şirketlerdir. Limited şirketlerin bu kadar sık tercih edilmesinin sebebi bu şirket türünün sahiplerine vergi açısından çeşitli avantajlar sağlamasıdır. Ayrıca İngiltere’deki limited şirketi üyeleri, sadece sahip oldukları hisselerden sorumludur. 

Ortaklıklar


Ortaklıklar adı ile anılan şirket türü, sahiplerinden ayrı bir mal varlığı olmayan şirketlerdir. Ortaklıklar şirketi iki ya da daha fazla girişimci ile kurulabilir. Ortaklıklarda kişiler ortak girişimlerde bulunur ve bir sözleşme ile emek ve mallarını birleştirirler. Ortaklıklar şirket türünde borçlar ve hukuki işlemlerden tüm şirket üyeleri sorumlu olur.

İngiltere şirket kuruluşu ortaklıklar şirket türü tercih edilerek yapılabilir. İngiltere’de ortaklıklar şirketi açmak istiyorsanız ilk olarak gelir idaresine serbest meslek kaydı yaptırmanız gerekir. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından borç ve hukuki işlemlerde birbirleri ile ortak hale gelmiş olan kişiler ticari faaliyetlerine başlayabilirler. İngiltere’de ortaklıklar şirketi Partnership olarak isimlendirilir. 

Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı (LLP)


Sınırlı sorumluluk ortaklığı, ortakların sorumluluklarının sözleşmeler ile yasal sınırlandırmalar altına alındığı bir şirket ortaklığı türüdür. Sınırlı sorumluluk ortaklığında şirketteki kişilerin sorumlulukları bir sözleşme aracılığıyla belirlenir.

Sınırlı sorumluluk ortaklığında üyeler, şirketteki hisseleri ile orantılı olarak sorumluluk, zarar ve borç üstlenirler. Sınırlı sorumluluk ortaklığında şirketin borçlarından yalnızca şirketin kaynakları sorumludur. Bu şirket türünde kişilerin kişisel varlıkları borçların ödenmesi için kullanılmaz.

Sınırlı sorumluluk ortaklığı, İngiltere’de Limited Liability Partnership olarak adlandırılır. Bu şirket türünün İngiltere’de aktif hale getirilebilmesi için ortak şahısların gelir idaresine, şirketin ise Companies House’a kayıt yaptırması gereklidir. 

İngiltere’de Şirket Kurmanın Avantajları


İngiltere, bulunduğu konum, nüfus ve aldığı göç göz önünde bulundurulduğunda şirket kurmak için oldukça avantajlı bir ülkedir.

İlk olarak 55 milyonu aşkın nüfusu ile geniş ve hareketli bir pazara sahip olduğundan İngiltere’de ticaret yapmaya uygun birçok sektör bulunur. İkinci olarak İngiltere’de şirket kuran girişimciler hem İngiltere’de hem de Birleşik Krallık’ta şirket kurmuş sayılırlar. Bu durum da kişilerin ticari faaliyetlerinin komşu ülkelerden de destek alabileceği anlamına gelir.

İngiltere aynı zamanda ekonomik olarak dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bu sayede yatırımcılar İngiltere’de şirket kurarak büyük iş ortakları ile çeşitli anlaşmalar sağlayabilirler. 

İngiltere’de Şirket Kurmanın Dezavantajları


İngiltere’de şirket kurmak birçok yönüyle avantajlı olsa da bu ticari girişim birtakım dezavantajlara da sahiptir.

Öncelikle İngiltere’de şirket kuracak olan Türk vatandaşlarının ileri seviyede İngilizce bilmesi gerekir. Aksi takdirde kişilerin işletmelerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler iletişimsizlikten dolayı sekteye uğrayabilir.

İngiltere’de şirket kurmanın bir diğer dezavantajlı tarafı İngiltere’de yapılan işlemlerin pound üzerinden gerçekleşiyor olmasıdır. Türk lirası ile İngiltere’de şirket kuracak olan girişimciler kur farkından kaynaklı olarak çeşitli maddi zorluklar yaşayabilirler. 
Bu doğrultuda yurt dışında şirket kurmak isteyen girişimciler ortaya çıkabilecek maddi zorluklardan kaçınmak adına İngiltere’de online şirket kuruluşu hakkında araştırma yapmalıdır.  

İngiltere’de Vergi Sistemi


İngiltere’deki vergi türleri kurumlar vergisi, gelir vergisi, sosyal güvenlik ödemesi, KDV ve belediye vergileri olarak sıralanabilir.

İngiltere’de limited şirketlerden alınan kurum vergisi Corporation Tax olarak isimlendirilir ve İngiltere hükümeti tarafından %19 olarak belirlenmiştir. 
İngiltere’deki kişilerin maaş ve çeşitli diğer gelirleri üzerinden ödedikleri vergi türü olan gelir vergisi ise Income Tax olarak adlandırılır. Income Tax kişilerin 12.500 Sterlin’e kadar olan gelirlerinden alınmaz. Income Tax bu miktarın üzerinde gelir sahibi olan kişilerin gelir seviyelerine göre %20, %40 ve %45 oranında uygulanır.

National Insurance olarak adlandırılan sosyal güvenlik primi, kişilerin emeklilik ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlar. İngiltere’de yıllık gelirleri 85.000 Sterlin’in altında olan şirketlerin KDV kaydı yaptırması zorunlu değildir. Son olarak belediye vergisi ise şirketlerin sahip oldukları dükkanlar için belediyelere ödediği vergi türüdür. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir