İthalat Ve İhracat Nedir?

 İthalat Ve İhracat Nedir?

Konu ile ilgili olarak geçen ithalat ihracat bir ülkenin ekonomisinin dayandığı temel taslardır bu ikisi olmayınca ekonominin etkisi azdır çünkü ithalat yani dış alım bir ülkenin farklı ülkeler ile ticari ilişkilerinde aldığı ürünlerin tamamına ithalat denir sattığı ürünlerde ihracat denir.

İthalat ve ihracat kelimesinin etimolojik kökenine bakıldığında ise bu iki kelimenin Arapça olduğu anlaşılıyor. Türkçemize Arapçadan gelmektedir. Arapçada “Dehale” fiilinden türeyerek ithalat yani ülkenin satın aldığı iç piyasaya sürülen ürün kelimesinin karşılığıdır. Arapçada girdi anlamındadır. İhracat ise çıkarılan urun satılan urun anlamında kullanılmaktadır.

Bu kelimede” harece” fiilinden türemiştir. Ülkeninekonomisi ne kadar gelişmiş bir ekonomisinde ise ihraç ettiği mallar o kadar fazladır.

İç piyasadaki hacmi yüksektir eğer satılan urun ile alınan urun birbirini karşılamıyorsa iç piyasadaki açıktan dolayı ülkede enflasyon yüksek olur yine çoğu gelişmemiş ülke ithalat olarak teknoloji ürünü alır ihracat olarak ise tarım urunu satar bu iki urunun ekonomik olarak değeri birbirini karşılamadığı için enflasyon yükselir.

Ülkenin ihracatının yüksek olmasında ülkenin gelişmiş olduğunu veya gelişmemiş olduğunu ifade etmez. Ülkenin gelişmiş olup olmadığını ihraç ettiği ürünün cinsini ifade eder. Teknoloji ürünü en değerli ürünler arasındadır.

Onun yanın da maden ürünleri de değerlidir. Bu ürünleri ihraç eden ülkeler, gelişmiş ülke sınıfında girmektedir. İhraç ettiği urunun yerli olması da, ülkenin iç piyasasına gelen paranın dağılmamasına sebep olur. Yerli ekonomi olarak kendine yeten ülkeler azdır.

Bu ülkelerin bazıları yer altı maden zenginliği bakımından önemlidir. Yani Amerika gibi kimi ülke ise yer altı maden zenginliği olmamasına rağmen, ihraç ettiği urunun arz ve talebi fazla olduğu için ülkenin kendi kendine yetmesine olanak sağlıyor.

İthalat ve İhracat Arasındaki Temel Farklar

Bu ülkeye örnek verecek olursak eğer Japonya gibi bu ülkeler hem gelişmiş ülke kategorisinde hem de ithalat ihracatta önemli ülkeler arasındadır.  Dış satım ile dış alım arasındaki temel farklarda şunlardır:

•             Üretilmiş bir urunun satılmasına dışsatım yani ihracat başka ülkelerden satın alınan bir ürüne de ithalat denir

•             Ticaret farklı ülkeler arasında yapılıyorsa paranın cinsi ve değeri bu konuda önemlidir

Bu gibi arasında temel farklar bulunur. Bir ülkenin fabrikası ne kadar çoksa ne kadar fazla üretim yapıyorsa dış dünya ticaretinde hızlı büyümesi o derece mümkündür. İthalat ile ihracatı o derece dengelidir fabrikası ne kadar azsa da dış dünya ticaretinde ürettiği tarım ürünlerinin çabuk bozulabileceği için büyümesi yavaştır ve ithalat ihracat dengesizdir bu sebeplerden dolayı ülke gelişmiş bir ülke olamaz

Çoğu ülke iç ticaretinde kendine yetemiyor bunun sonucunda ithalat ve ihracat yapıyor bu yaptığı ithalat ve ihracat sayesinde ise ülkesinin parası hem değer kazanabilir hem de değer kaybedebilir.

İhracatı fazla ithalatı azsa ve iki talepte birbirini karşılıyorsa değer kazanır karşılamıyorsa eğer ülkenin parası değersizleşir ve ülke iç piyasasın da ekonomik krize girer halk da gelir adaletsizliği baslar bu gibi durumların olmaması için bilgi cağın da ihracatımızın bilgi olması gerekir…

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın