× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

KHK’lı Sigortalı İşte Çalışabilir mi?

Ülkemizde son yıllarda kamuoyunda KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ilgili tartışmalar sıklıkla gündeme gelmektedir. KHK’lılar, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan kişilerdir. Bu kişilerin çoğunluğu, iş hayatına tekrar katılmak ve geçimini sağlamak amacıyla özel sektörde çalışma arayışına girmektedir. Ancak, KHK’lıların iş bulma ve çalışma hakkı konusunda bazı hukuki belirsizlikler bulunmaktadır.

Hukuki Durum

KHK’lıların iş bulma ve çalışma hakkı, Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemelere bağlı olarak değerlendirilmelidir. Hukuki açıdan, KHK’lıların iş bulma ve çalışma haklarına ilişkin net bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’da yer alan genel hükümler bu konuda bazı ipuçları sunmaktadır.

Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmeleri

İnsan haklarının korunması ve iş hakkının güvence altına alınması amacıyla Türkiye, çeşitli uluslararası sözleşmelere taraf olmuştur. Bu sözleşmeler arasında en önemli olanları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleridir.

AİHS’nin 11. maddesi, herkesin iş hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın keyfi olarak elinden alınamayacağını belirtmektedir. Bu madde, KHK’lıların iş bulma ve çalışma hakkının korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, ILO sözleşmeleri de iş hakkını koruma altına almaktadır.

İşverenlerin Bakış Açısı

Özel sektörde işverenlerin KHK’lıları işe alıp almama konusunda farklı görüşleri bulunmaktadır. Bazı işverenler, KHK’lıların geçmişteki bağlantıları nedeniyle güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle bu kişileri işe almak istemeyebilir. Diğer yandan, işverenler, KHK’lıların geçmişteki hatalarından ders aldıklarını ve tekrar topluma kazandırılmaları gerektiğini düşünerek bu kişilere şans vermek isteyebilir.

Hukuki Belirsizlikler ve Çözüm Önerileri

KHK’lıların iş bulma ve çalışma hakkı konusunda hala hukuki belirsizlikler bulunmaktadır. Bu belirsizliklere çözüm bulunması ve KHK’lıların iş hayatına entegrasyonunun sağlanması için aşağıdaki öneriler göz önünde bulundurulabilir:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir