Koydum Nokta Belki Son

Koydum nokta belki son, belki başlangıçtır. Her kelime bir hikaye anlatır, her cümle bir düşünceyi ifade eder. İşte bu noktaların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan HTML, internet dünyasının temel yapı taşlarından biridir. HTML (HyperText Markup Language), web sayfalarının yapısını ve içeriğini tanımlayan bir standart dildir.

HTML Nedir?

HTML, web sayfalarının oluşturulması ve düzenlenmesi için kullanılan bir işaretleme dilidir. İnternetin gelişimiyle birlikte, kullanıcılar web tarayıcıları aracılığıyla farklı web sayfalarını ziyaret etmeye başladılar. Bu sayfalardaki metinler, resimler, videolar ve diğer içeriklerin düzgün bir şekilde görüntülenmesi için standart bir yapıya ihtiyaç duyuldu. İşte bu ihtiyacı karşılamak amacıyla HTML geliştirildi.

HTML, belirli etiketler ve öznitelikler kullanarak web sayfalarını tanımlar. Etiketler, içeriklerin nasıl görüntüleneceğini ve nasıl işleneceğini belirtir. Öznitelikler ise etiketlere ek özellikler kazandırır ve içeriğin davranışını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, bir resim etiketi (<img>) kullanarak bir resmi sayfaya ekleyebilir ve resim etiketi içerisindeki src özniteliği ile resmin kaynağını belirleyebilirsiniz.

HTML, basit bir yapıya sahiptir ve kolayca öğrenilebilir bir dil olarak kabul edilir. Temel olarak, bir HTML belgesi <html> etiketi ile başlar ve </html> etiketi ile biter. İçerik ise <body> ve </body> etiketleri arasında yer alır. Bu şekilde, tarayıcılar web sayfasını okuyarak, etiketler arasındaki içeriği düzgün bir şekilde işler ve görüntüler.

HTML, sürekli olarak gelişen bir dil olup, W3C (World Wide Web Consortium) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak kullanılması önerilir. Bu sayede, web sayfaları farklı tarayıcılarda ve cihazlarda tutarlı bir şekilde görüntülenebilir.

Bir sonraki parçada, HTML etiketlerinin kullanımına ve önemli birkaç etikete daha yakından bakacağız.

HTML Etiketlerinin Kullanımı ve Önemli Etiketler

HTML Etiketlerinin Kullanımı

HTML etiketleri, içerikleri belirli bir şekilde biçimlendirmek ve düzenlemek için kullanılır. Her etiket, açılış (<etiket>) ve kapanış (</etiket>) işaretleriyle tanımlanır. Açılış etiketi, etiketin başladığını gösterirken, kapanış etiketi ise etiketin bittiğini belirtir. İçerik ise bu etiketler arasında yer alır.

Örneğin, <p> etiketi bir paragrafı belirtir. Açılış etiketi <p> ile başlayan bir paragrafı tanımlar ve kapanış etiketi </p> ile biter. İçerik ise bu etiketler arasında yer alır. Yani, <p>Bu bir paragraftır.</p> şeklinde bir kullanım ile bir paragraf oluşturulabilir.

Bazı etiketler ise içeriklerini belirtmek için öznitelikler kullanır. Öznitelikler, etiketlere ek bilgiler sağlar ve içeriğin davranışını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, bir bağlantı oluşturmak için <a> etiketi kullanılır ve href özniteliği ile bağlantının hedefini belirleyebilirsiniz. Örneğin, <a href="https://www.example.com">Örnek Bağlantı</a> şeklinde bir kullanım ile bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

Önemli HTML Etiketleri

HTML birçok etiket içerir, ancak bazıları diğerlerinden daha yaygın olarak kullanılır ve web sayfalarında belirli öneme sahiptir. İşte bazı önemli HTML etiketleri:

<head>

<head> etiketi, web sayfasının başlık bilgilerini içerir. Başlık bilgileri, tarayıcı sekmesinde görünen başlık (<title> etiketi ile belirtilir), stil sayfaları (<link> etiketi ile bağlantı verilir) ve diğer önemli meta bilgilerini içerir.

<body>

<body> etiketi, web sayfasının ana içeriğini tanımlar. Sayfadaki metinler, resimler, videolar, bağlantılar ve diğer içerikler bu etiketler arasında yer alır.

<h1> – <h6>

<h1> ile <h6> etiketleri, başlık düzeylerini belirtir. <h1> en önemli başlığı temsil ederken, <h6> en az önemli başlığı temsil eder. Bu etiketler sayfanın yapısal bütünlüğünü sağlamak ve SEO açısından önemli bilgileri vurgulamak için kullanılır.

<p>

<p> etiketi, bir paragrafı belirtir. Metinlerin düzenli bir şekilde paragraflara ayrılmasını sağlar.

<a&gt

forum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir