× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

Hayır, malülen emekli maaşına haciz konulamaz. İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesinde kısmen haczine izin verilen mallar arasında “maaş” kavramı yer alır. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi hükmü gereğince her nevi emekli maaşlarının haczedilmesi mümkün değildir.

Bu hüküm, malulen emekli maaşları için de geçerlidir. Yani, malulen emekli olan kişilerin maaşlarına, ne kısmen ne de tamamen haciz konulamaz.

Bu düzenlemenin amacı, malulen emekli olan kişilerin, geçimlerini sağlamak için ihtiyaç duydukları maaşlarının haczedilmesini engellemektir.

Yargıtay da bu konudaki kararlarında, malulen emekli maaşlarının haczedilemeyeceğine hükmetmiştir. Örneğin, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2022/1907 E. ve 2022/12216 K. sayılı kararında, “5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi uyarınca, her nevi emekli maaşları haczedilemez. Bu hüküm, malulen emekli maaşları için de geçerlidir. İcra müdürlüğünün, malülen emekli olan alacaklının emekli maaşına haciz konulmasına ilişkin kararının kaldırılmasına karar verildi.” denilmiştir.

Sonuç olarak, malülen emekli maaşına haciz konulamayacağına ilişkin hukuki düzenleme mevcuttur. Bu düzenleme, Yargıtay tarafından da kabul görmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir