× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler


Kurumlar arası yatay geçiş,
devlet memurlarının, bulundukları kurumdan başka bir kuruma nakil talebinde bulunmasıdır. Kurumlar arası yatay geçiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinde düzenlenmiştir.

Kurumlar arası yatay geçiş için gerekli şartlar şunlardır:

Kurumlar arası yatay geçiş talebinde bulunacak memur, öncelikle geçiş yapmak istediği kurumun ilgili birimine yazılı bir dilekçe ile başvurmalıdır. Dilekçede, memurun adı, soyadı, sicil numarası, unvanı, derecesi ve geçiş yapmak istediği kurum belirtilmelidir. Dilekçeye, memurun geçiş yapmak istediği kurumda, aynı unvan ve dereceye atanabilecek niteliklere sahip olduğunu gösteren belgeler de eklenmelidir.

Kurumlar arası yatay geçiş talebi, geçiş yapmak isteyen memurun bulunduğu kurum tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, memurun geçiş talebi uygun bulunursa, geçiş yapmak istediği kurumdan da muvafakat alınır. Muvafakat alındıktan sonra, memurun kurumlar arası geçişi yapılır.

Kurumlar arası yatay geçiş sırasında, memurun kazanılmış hak derecesi ve kademe ilerlemesi korunur. Memur, geçiş yaptığı kurumda, kazanılmış hak derecesi ve kademelerine uygun olarak atanır.

Kurumlar arası yatay geçiş, memurların kariyer gelişimini ve farklı kurumlarda çalışma fırsatı elde etmesini sağlayan bir uygulamadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir