× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

Öğretim Görevlisi 657’ye Tabi Midir?

Giriş

Öğretim görevlileri, üniversitelerde akademik bir görevi yerine getiren ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunan kişilerdir. Türkiye’deki üniversitelerde öğretim görevlileri, çeşitli yasal düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler arasında en önemlisi, kamu personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. Bu kanun, devlet memurlarının hak ve sorumluluklarını belirlemektedir.

Öğretim Görevlileri ve 657 Sayılı Kanun

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet memurlarının çalışma koşullarını, haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen bir yasadır. Kanun, devlet memurlarının statülerini ve çalışma şartlarını belirlemekte ve bu doğrultuda belirli hak ve sorumluluklar yüklemektedir.

Ancak, öğretim görevlilerinin 657 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı konusu birçok tartışmaya neden olmuştur. Bazı görüşlere göre, öğretim görevlileri akademik bir görevi yerine getirdikleri için devlet memuru statüsünde değillerdir ve dolayısıyla 657 sayılı Kanun’a tabi değillerdir. Diğer bir görüş ise, öğretim görevlilerinin kamu kurumlarında çalıştıkları için 657 sayılı Kanun’un kapsamına girdiği yönündedir.

Öğretim Görevlilerinin Kamu Görevlisi Olarak Kabul Edilmesi

Öğretim görevlilerinin kamu görevlisi olarak kabul edilip edilmemesi konusu, yargı kararlarına da konu olmuştur. Danıştay başta olmak üzere, çeşitli idari mahkemeler, öğretim görevlilerinin kamu görevlisi olduğuna hükmetmiştir. Bu kararlarda, öğretim görevlilerinin üniversitelerdeki akademik faaliyetlerinin, kamu hizmeti niteliğinde olduğu ve dolayısıyla 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç

Öğretim görevlilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup olmadığı konusu tartışmalı bir konudur. Ancak, yargı kararları ve idari görüşler, öğretim görevlilerinin kamu görevlisi olarak kabul edildiğini ve dolayısıyla 657 sayılı Kanun kapsamında olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, öğretim görevlilerinin çalışma koşulları ve hakları, 657 sayılı Kanun tarafından belirlenen çerçevede düzenlenmektedir. Ancak, her üniversitenin özel durumları ve düzenlemeleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Öğretim Görevlilerinin Hakları ve Sorumlulukları

Öğretim görevlileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi oldukları için bu kanunun hak ve sorumluluklarından yararlanırlar. İşte öğretim görevlilerinin sahip olduğu bazı haklar ve sorumluluklar:

Haklar

– Maaş ve diğer ödenekler: Öğretim görevlileri, 657 sayılı Kanun’da belirtilen maaş skalasına göre maaş alır. Ayrıca, ek ders ücretleri, yabancı dil tazminatı gibi ek ödeneklerden de yararlanabilirler.
– İzinler: Öğretim görevlileri, 657 sayılı Kanun’da belirtilen izin haklarına sahiptir. Bunlar arasında yıllık izin, sağlık izni, doğum izni gibi çeşitli türler bulunmaktadır.
– Sosyal haklar: Öğretim görevlileri, 657 sayılı Kanun’da belirtilen sosyal haklardan da yararlanırlar. Bunlar arasında sağlık hizmetlerinden yararlanma, emeklilik ve malullük gibi konular yer almaktadır.

Sorumluluklar

– Görev ve yetkiler: Öğretim görevlileri, akademik faaliyetlerini yerine getirmekle sorumludurlar. Bu kapsamda ders verme, öğrenci danışmanlığı yapma, araştırma yapma gibi görevleri vardır.
– Etik kurallara uyum: Öğretim görevlileri, meslek etiği kurallarına uymak zorundadır. Bilimsel dürüstlük, objektiflik, öğrencilerin haklarına saygı gibi etik değerlere uygun davranmak önemlidir.
– Performans değerlendirmesi: Öğretim görevlileri, performansları düzenli olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeler, ders verme becerileri, araştırma faaliyetleri, yayınlar gibi kriterlere dayanır.

Sonuç

Öğretim görevlileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır. Bu nedenle, hak ve sorumlulukları bu kanun tarafından belirlenmektedir. Öğretim görevlileri, çeşitli haklardan yararlanırken aynı zamanda belirli sorumlulukları da yerine getirmekle yükümlüdür. Her öğretim görevlisinin bu hak ve sorumlulukları bilmesi ve yerine getirmesi, akademik ortamın düzenli ve etkili bir şekilde işlemesini sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir