× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

Paranoid kişilik bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Temel anlamda bir güvensizlik problemi paranoid kişilik bozukluğuna sebebiyet vermektedir. Güvensizliğin getirmiş olduğu hiç kimseye karşı güven duymama ve herşeye şüphe ile yaklaşma güdülerinin temelinde, dış çevreden gelebilecek olan tehditlerin olduğunu düşünmeleri yatmaktadır.

Paranoid kişilik bozukluğu teşhisi konulan bireyler nasıl davranmaktır?

Paranoid kişilik bozukluğu denildiğinde akla gelen ilk husus temel anlamda bir güvensizlik problemidir. Paranoid kişilik bozukluğu teşhisi konulmuş olan bireylerinnerdeyse tüm davranışları, bu güvensizlik problemi çevresinde şekillenmektedir. Güvensizlik probleminden ötürü insanlar ile samimiyet kurmazlar ve aynı zamanda kendileri ile samimiyet kurmak isteyen insanlara karşı temkinli davranırlar. Bunun temel sebebi ise insanların yalnızca kendimenfaati için samimiyet kurduklarını düşünmeleridir. Paranoid kişilik bozukluğu teşhisi konulan bireyler, çevrelerindeki tüm insanların ve mekanizmaların kendisi aleyhine çalıştığını düşünmektedirler. Bu doğrultuda dış tehditlere karşıadeta diken üzerinde bir yaşam formu sürerler, her şeyi derinlemesine analiz ederler. Analiz ve hafıza yetenekleri oldukça gelişmiştir. Sosyalyaşamdaki sıradan olayları bile enince ayrıntısına kadar hatırlayabilme kabiliyetine sahiptirler ve her daim daha fazlasını hatırlamak isterler. Birtakım konuları hatırlamakta ve aktarmakta yetersiz kaldıklarını düşündükleri zaman ise günlük tarzı defterler kullanılırlar.Budefterlerparanoid kişilik bozukluğu teşhisi konan bireylerin tedavilerine önemli ölçüdekatkısağlamaktadır. Öyle ki Sigmund Freud paranoid kişilik bozukluğu teşhisini koymuş olduğu hastasını tedavi ederken onun tutmuş olduğu defterden yararlanarak hastanın ruhunu daha iyi bir şekilde tahlil edebilme fırsatı bulmuştur.

Paranoidkişilik bozukluğu neydenkaynaklanır?

Çoğu zaman hastalıkları tetikleyen nedenler ile hastalar arasındaki ilişki örtüşmeyebilir. Aynı nedenler farklı hastalıkları da tetikleyebilir. Bunun temel dayanağı ise aynı hastalığın farklı bireylerde farklı semptomlar ortaya koymasıdır. Buna gerekçe olaraktahastalığın farklı bireylerde farklı birer öz benlik kazanması gösterilebilir. Her hastalık hastanın ruhu ile bütünleşir ve ona adapte olmaya çalışır. Yine de bunu bir nedene dayandıracak olursaktemel nedenin diğer psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi çocukluk döneminde yattığını göreceğiz. Bireyin çocukluk döneminde maruz kaldığı şiddet, toplum tarafından dışlanması ve en yakın çevresi tarafından ihanete uğramış olması gibi unsurlar onun güven mekanizmasını bozmaya yetebilir. Birey böylelikle dış dünyaya açılan pencerelerini kapatabilir ve paranoid kişilik bozukluğuna kadar uzanan bir süreç içerisine girebilir.

Paranoid kişilik bozukluğu teşhisi konan bireylerin tedaviye bakış açıları nasıldır?

Paranoid kişilik bozukluğuna sahip bireylerin terapiye bakış açılarının tam anlamıyla olumlu yönde olduğu söylenilemez. Paranoid kişilik bozukluğu teşhisi konan bireylerin çoğu kendi paranoyalarına körü körüne inanmaktadır ve aynı zamanda diğer insanlarında inanmalarını beklerler. Kendilerine inanmayan insanlardan hoşlanmaz ve onlara karşı kin güderler. Kısacası terapiye bakış açıları hastalıklı düşüncelerinden izole olmak değil bunları nasıl daha sağlam temellendirebilecekleri yönündedir. Paranoid kişilik bozukluğu teşhisi konan bireylerin bazıları ise hastalığının farkındadır ve bu durumdan kurtulmak isterler. Bu noktada her ne kadar birey hastalığının farkında olsa dahi ilketapta  kendi paranoyalarından arınmakta güçlük çekebilir. Bu durum karşısında terapistindaha anlayışlı davranması, hastaya yeteri kadar güven vermesi ve her şeyden önemlisi asla yargılayıcı bir tavır takınmaması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir