× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

. GİRİŞ

Bu yazımızda son dönemde sıkça karşılaştığımız web sitesi kopyalama konusuna değineceğiz. Her durumda olduğu gibi burada da söz konusu eylemi, hem siteyi / içeriği / tasarımı kopyalayan ile hem de kendisine ait içerik ve/veya tasarımı kopyalanan kişiler açısından değerlendirmek mümkün. Bu doğrultuda, akıllardaki soru işaretlerini sileceğini düşündüğümüz yazımızı yayınlamaya karar verdik, keyifli okumalar.

II. WEB SİTESİ İÇERİĞİ KOPYALAMA

Aslında bu durum, özellikle sosyal mecralarda sıkça karşılaştığımız bir durum olmakla birlikte web siteleri de içerik kopyalama eyleminin bir objesi olmaktan kurtulamıyor.

Burada web sitesi içeriği kastedilen çoğu zaman video ve/veya fotoğraf gibi bir görsel ve metin niteliğinde oluyor. Dolayısıyla bu nitelikte yayınlanan içeriklerin (önceki yazılarımızdan görebileceğiniz üzere) belirli şartlar mevcut ise “eser” niteliğini haiz olması ve buna bağlı olarak da telif hakkına konu olması mümkün.

Bazı forumlarda, web sitesinin herhangi bir yerinde görünür şekilde “tüm hakları saklıdır.” vb. bir ifade yer almadığı sürece yayın yapan kişinin yasal hakkı olmadığı belirtilmişse de bu bilgi yanlış olup eser niteliğindeki bir oluşumun meydana gelmesiyle, yasal düzlemde eserden doğan haklar kullanılabilecektir.

Hal böyle iken, içerik üreticilerin veya web sitesinde herhangi bir içerik yayınlayan kişilerin veya web sitesi sahiplerinin, yayımlarının eser niteliğini haiz olması halinde web sitesi içeriklerini kopyalayanlara karşı yasal yollara başvurma hakları bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

III. WEB SİTESİ TASARIM / KOD KOPYALAMA

Bir web sitesinin oluşumunda, içeriğin yanı sıra “web tasarım” ve “web kodlama” unsurları da yer almaktadır. Bu doğrultuda, içerik kopyalanmasa dahi tasarımın ve/veya kodlamanın kopyalanması da olası hale gelecektir.

a. Web Tasarım Kopyalama

Güncel Yargıtay kararlarında, web sitesinde yer alan sayfaların, görsel – metin vb. yerleşimlerinin bir bütün arz ederek işbu tasarımı hazırlayanın eser sahibi olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda, web tasarımcılarının orijinal / kendilerine özgü bir web sitesi tasarlamaları halinde, telif hakkı üzerinden hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirilmektedir.

b. Web Sitesi Kodlama Kopyalama

Kodlama ürünleri mevcut mevzuatımız yönünden doğrudan eser niteliğinde olmayıp kodlama dünyasında herkesin kullanımına açık belirli kodlama türleri bulunmaktadır. Bu nedenle, web sitesinin belirli bir yerindeki kodlamanın kopyalanması doğrudan telif hakkı ihlali teşkil etmez.

Ancak yapılan kodlama, nihai olarak bir bilgisayar programı olarak vücut buluyor ve kodlamayı yapan kişinin hususiyetini taşıyor ise, ortaya çıkan ürünün bu durumda “eser” olduğu kabul edilerek telif hakkına konu edilmesi mümkün olacaktır.

IV. SONUÇ

Özetle web sitesinin kopyalanması noktasında; içerik, tasarım ve kodlama unsurlarının somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmesi ve her biri için “eser niteliğinde olup olmadığı” hususunun araştırılması isabetli olacaktır.

Zira söz konusu kopyalama eyleminin telif hakkına konu olabilmesi için eser niteliği önem taşımakta olup açılacak herhangi bir davanın seyrini değiştirebilecek mahiyettedir.

Son olarak, telif hakkının var olduğu kabulü ile açılacak herhangi bir davada, web sitesinin kapatılması ve/veya içeriklerin kaldırılması, tasarımın değiştirilmesi gibi somut olayı hukuka uygun hale getirilmesinin yanı sıra web sitelerinin kişilere gelir kazandıran bir mecra olması nedeniyle çeşitli hukuki gerekçeler ile yüklü tazminatların da elde edilebildiği örnekler bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir