× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

Psikolojinin sosyal bilimlerdeki önemi insan davranışlarını zihnen ve bedenden idare eden ve düzenleyen bir alandır. Ruh ve bedenin fiziki hallerini inceleyen zaman, mekân, benzer ve ayrı sınıflandırmaları konu edinen düşünme ve idrak ilke karşılaştırma, soyutlama yapan bir bilimdir. Sosyal psikoloji psikolojinin içinde var plan sosyal davranışların açıklanmasında rol oynayan toplumsal süreçlerin birey üzerindeki etkenlerini açıklayan bir bilimdir. İnsanın sosyal davranışları psikoloji disiplinlerini oluşturmakta ve en önemli sorunlara cevap aramaktadır. Deneysel yöneten sayesinde sosyal psikolojinin bu zamana dek araştırma nesnesi haline gelmiştir. Kişinin sosyallerini araştırmakta olan bu bilim ile fizyolojik ve toplumsal olarak incelemektedir. Kişinin içerinde bulunduğu dünyada zihninde nasıl tasarımlar olduğunu açıklamaya yönelik araştırmalar sayesinde veriler elde etmeyi amaçlayan bir bilim haline gelmiştir. Sosyal psikolojinin gelişimi ile birçok sosyal anlamda bakış açısı gelişmiştir. Bu bakıl açıları arasında; kişinin kimliği, aidiyet duygusu, etik ve ahlak gibi konular yer almaktadır. Yöntem açısından bilgi üretmek için gözlem yapılabilir, anketler düzenlenebilir ve böylelikle birçok veri toplanır teknikler geliştirilir. Sosyal psikolojinin temel sorunlarından olan araştırma teknikleri zayıflamasını ve gelişmesini geciktiren nedenler arasındadır. Araştırmalar sayesinde elde edilen veriler ve bulgular ile hipotezlerin yöntemlere uygunluğu gözlemlenir ve sonuçlanır. Sosyal Psikoloji bilimi sayesinde insanın toplum içerisindeki yani sosyal davranışlarını incelemek mümkün olduğu gibi iletişim açısından kişileri tanımlanabilir kılmaktadır. Sosyal psikolojinin en önemli kavramları arasında iletişim bağlamı gelmektedir. Kişiler sosyal olmayı, tarihi, kültürü, dili belirli toplumsal unsurlar aracılığı ile oluşturmaktadır. Bu unsurlar zaman ve mekân bağlamında birliği beraberinde getirmektedir ve böylelikle insanlar arası ilişkilerin aktarımı gerçekleşmektedir. Bir sistemin parçası haline gelen kişi toplumdan kendisini soyutlamaz ve yaşantısını saran sosyal yapı içerisinde kendine bir yer edinir.Değerler esasen kişinin amaçlarını düzenli bir şekilde aracına yönelik davranmasına yol açar.  Kişilerin davranışlarının temelinde değerler ilkesi vardır. Bunun dışında sosyal psikolojinin önemli ilkeleri arasında grup uyumu, rol, normlar gibi ilkeler yer almaktadır. Sosyal Psikolojinin toplum üzerinde cevaplamaya çalıştığı sorular vardır bunlardan birkaçı; grup dayanışmasını sağlayan etkenler, üyesi olunan grubun birden çok değerleri arasındaki çatışmaların sonuçları gibi sorular ile ilgilenen bir bilimdir. Sosyal psikolojinin ilgi alanları arasında grup içi ilişkilerin önemi kadar gruptaki iletişimde oldukça önemlidir. Grup içi haberleşme ne kadar etki ve yetkin buna bakılır. Genel anlamda sosyal psikolojiye baktığımızda sorunların çözümlerini kolaylaştıracak stratejiler geliştirmeyi hedefleyen bir bilimdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir