× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

sayıştayın denetleyemediği kurumlar

Sayıştayın denetleyemediği kurumlar hakkında bilgi veren bu makalede, Sayıştay’ın yetki sınırları ve denetim dışı kalan kurumlar incelenmektedir. Özerk kurumlar, yerel yönetimler, özel idareler, vakıflar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör kuruluşlarının Sayıştay denetimi dışında kalan kurumlar olduğu belirtilmektedir. Makale, devletin mali yönetimi ve hesap verme sürecinde şeffaflığın sağlanması amacıyla Sayıştay’ın rolünü ve sınırlılıklarını açıklamaktadır.