ptt çalışanları devlet memuru mu

Bu makalede, PTT çalışanlarının devlet memuru olup olmadığı konusu ele alınmaktadır. Makalede, PTT’nin kamu iktisadi teşebbüsü olduğu ve çalışanlarının tam anlamıyla devlet memuru statüsüne sahip olmadığı açıklanmaktadır. Ayrıca, PTT çalışanlarının istihdam süreci, çalışma hakları, sosyal güvenlik ve iş güvencesi konuları da detaylı bir şekilde incelenmektedir. Makalede, PTT çalışanlarının durumu ve hakları hakkında bilgi verilmektedir.

ptt den faks çekilir mi

Bu makale, PTT’nin faks hizmetleri konusundaki durumu hakkında bilgi vermektedir. Makalede, PTT’nin faks hizmeti sunmadığı ve bunun yerine “posta fax” hizmeti sunduğu açıklanmaktadır. Ayrıca, posta fax hizmetinin geleneksel faks hizmetlerine göre daha yavaş ve güvenilir olabileceği belirtilmiştir. Bu makale, PTT’den faks çekmek isteyenler için bilgilendirici bir kaynak olabilir.