× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

TOPLUMSAL BİLGİ

İnsan sosyal ilişkileri içerisinde olmasıyla beraber bilgiyi deberaberinde getirmektedir. Nitekim yıllar içersinde bilgi türleri birbirinden ayrıştırılarak farklı alanlara verilmişlerdir. Örneğin; politik,siyasi,teknik,sosyolojik,felsefi vb. Bütün dinlerin kozmolojik yapısı ve ilahi varlıklar üzerinde bir fikri vardır. Esasen din, anaç bir yapıya sahiptir ve belirli bilimlerin yerini almaktadır. İnsanlar hem ilk bilgilerinin belirli bir kısmını din vasıtası ile elde etmişlerdir. Bilgi başlıca insanın temel sorunları arasında yer almaktadır. İlk çağlardan itibaren din ve felsefe arasındaki ilişkinin bilgi sorunu olduğunu bilmekteyiz. Bilgi, yaşantımız içerisinde bizden geri kalan zihinsel bir olgudur. Bilginin nesnel hale verilmesi, yeniden var olması ve aktarımı gibi özellikleri toplumsal bir özellik halinde olup felsefeden ayrılarak başka disiplinlerin konusu olmuştur. Sosyoloji üzerinden ele almak gerekirse toplum arasındaki ilişkisi ile karşılaştırmak mümkündür. Bilginin toplumdaki etkisi ilişkilerimizin ortaya çıkarmış olduğu bilinç hali ile ilgilenmektedir. AgustComte, MaxWeber ve Durkheim gibi klasik düşünce sosyolojisinin önemli sosyologları tarafından atılan adımlar tarafından geliştirilmiştir. Bilginin kullanımını ilk olarak MaxScheler tanımlamıştır. MaxScheler bilgiyi sosyolojik açıdan incelediği zaman, Karl Marx’ın tarihi materyalizmimden ayırmak amaçlı kullandığını görmekteyiz. Bilgimizin ekonomik ve sınıfsal düşünce temelimden farklı olarak fenomenoloji açısından ele almıştır. Bilginin toplumsal olgulardan ve ilişkilerden doğan rolünü incelemek başlıca disiplinlerin konusu haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sayesinde görmekteyiz ki; insanlık tarihinin dünden bugüne gerçeğe ulaşma amacıyla diyalektik ilişkilerini sistematikleştirmiştir. Bilgi üzerine yüklenen belirli kavramlar ile kişiler, kültürler ve toplumlar arasında oldukça belirgin değişimler gözlenmektedir. Bu nedenle toplumsal açıdan gerçek bilginin topluma nasıl yerleştiğine ve nasıl kuramsallaştığına bakmak gerekir. Bir toplumdaki bireyler ele alındığı zaman rollerini yerine getirmek amacıyla toplumsal yaşamda becerilerini ve topluma olabilecek katkılarını ne derece üstlendiğini gözlemlemek oldukça önemlidir. Toplumdaki rollerimiz ve bilgi arasındaki ilişki temsilcisi olduğumuz statülerin beraberinde getirdiği düzeni analiz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir