VERİ VE VERİ İŞLEME

 VERİ VE VERİ İŞLEME

Veri ve veri işleme nedir? Ne şekilde kullanılır? Veri, rakamlar, sözcükler, sayıları, metinler, resimler, olaylar vb. biçiminde temsil edilen ham gerçekliklerdir. Veriler üzerinde çeşitli işlemler yaparak bilgi üretmek mümkündür. Bu süreç veri işleme olarak tanımlanır.

Veri işleme sürecinde veri veya veriler üzerinde işlem yapmayı gerektiren amaç doğrultusunda yeniden ele alınır ve çeşitli işlemler neticesinde yeni bilgiler ortaya çıkartılır.

VERİ İŞLEME YAKLAŞIMLARI

İnsanlığın başlangıcından bu yana sürekli yeni bilgiler ortaya çıkmış ve hala yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam etmektedir. Bu bilgilerin büyük kısmı da eldeki verilerin işlenmesiyle üretilmiştir.

Veri işleme yaklaşımlarının sınıflandırma işleminde yapılan işlemler dikkate alınmıştır. Veri işleme yaklaşımları:

  • El yordamı ile veri işleme
  • Mekanik veri işleme
  • Elektromekanik veri işleme
  • Elektronik veri işlemedir.

Simdi kısaca bu işleme yöntemlerine bir bakalım.

El Yordamı ile Veri İşleme

Bu evrede veriler üzerinde yapılan işlemler el yordamı ile yapılmaktadır. İlk veri işlemesini kapsayan dönem milattan önceye kadarki tarihlere uzanmaktadır. El yordamı sürecindeki aşamalar tamamen insana özgü özelliklerle gerçekleştirilir.

Günümüzde el yordamı ile veri işlenmesine hala devam edilmektedir ki, buna en güzel örnek bakkallarda kullanılan veresiye defterleridir. El yordamı ile veri işlemede kâğıt ve kalem gibi araçlar ile temel hesaplama aracı olan abaküstür.

Mekanik Veri İşleme

Bu evrede, veri işleme sürecinde mekanik araçlar kullanılır. Günümüzde basit hesapları yapmak için mekanik cihazlar geliştirilmiştir. İlk mekanik araç olarak Pascal’ın hesaplama aracı ve Napier Kemikleri -Bir abaküs çeşidi. Basit karekök alma, çarpma ve bölme işlemlerini yapmak için kullanılır – sınıflandırılmaktadır.

Mekanik veri işleme sürecinde mekanik aletler kullanılmıştır ve bu aletler el yordamı ile hesaplama yapmaktan daha hızlıdır. 1820 yılında üretilen Fark Makinesi, 4 işlem üzerinden hesaplama yapma imkânı vermektedir.

Elektromekanik Veri İşleme

Adından da anlayacağımız üzere, bu süreçte elektromekanik cihazlar kullanılmaktadır. Bu sistemler, tek bir işlem için kullanılabilen yapılar olup, hem elektronik hem de mekanik bileşenler barındırır.

Bu araçlardan biri olan Mark–1, ilk otomatik dijital bilgisayardır ve 1937 yılında yapılmıştır. Mark–1 toplama, bölme, çarpma ve çıkarma işlemlerini ayrıca bölme logaritma hesabı ve trigonometrik fonksiyonların çözümünü yapabilmektedir. Mark–1, bugünkü bilgisayar sistemlerinde veri işleme döneminin başlamasını sağlayan temel yapıdır.

Elektronik Veri İşleme

Günümüzde kullanılan veri işlemedir. Elektronik veri işleme elektronik ortamda gerçekleşmekte ve mekanik araçlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu işleme sürecinde, genel amaçlı kullanımlara hizmet edecek kapasiteye sahip ENİAC adlı bilgisayar geliştirilmiştir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın