× Daha fazlası İçin Aşağı Kaydır
☰ Kategoriler

‘Which’ Kelimesinin Anlamı ve Kullanımı

‘Which’ Kelimesinin Genel Anlamı

‘Which’ kelimesi, İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir soru zamiri olarak karşımıza çıkar. Bu kelime, bir seçenek arasında bir tercih yapmamız gerektiği durumlarda kullanılır. Örneğin, “Which movie do you want to watch?” (Hangi filimi izlemek istersin?) cümlesinde ‘which’ kelimesi, kişinin seçim yapması gereken birkaç film arasında tercih yapmasını istemektedir.

‘Which’ Kelimesinin Kullanımı

‘Which’ kelimesi, öncelikle ‘what’ kelimesi ile karıştırılmaktadır. Ancak, aralarında farklılıklar bulunmaktadır. ‘What’ kelimesi, bir şeyin ismini veya tanımını sormak için kullanılırken, ‘which’ kelimesi, seçenekler arasında bir tercih yapmak için kullanılır.

‘Which’ kelimesi aynı zamanda yan cümlelerde de kullanılabilir. Örneğin, “I bought a new car, which is very fast.” (Ben çok hızlı bir araba satın aldım.) cümlesinde, ‘which’ kelimesi, önceki cümlede bahsedilen yeni arabayı tanımlamak için kullanılmıştır.

Ayrıca, ‘which’ kelimesi ‘that’ kelimesinin yerini de alabilir. Ancak, ‘which’ kelimesi daha genellikle yazılı İngilizce’de kullanılırken, ‘that’ kelimesi hem yazılı hem de sözlü İngilizce’de kullanılabilir.

‘Which’ Kelimesinin Örnek Kullanımları

1. Which book do you want to read?
(Hangi kitabı okumak istersin?)

2. I have two dresses, which one do you think looks better on me?
(Benim iki elbisem var, hangisinin bana daha iyi göründüğünü düşünüyorsun?)

3. I saw a movie last night, which was very funny.
(Dün gece bir film izledim, hangisi çok komikti.)

Bu örnek cümlelerde, ‘which’ kelimesinin seçenekler arasında bir tercih yapmak veya belirli bir şeyi tanımlamak için kullanıldığını görebilirsiniz.

ingilizcede which ne demek_

‘Which’ Kelimesinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

‘Which’ ve ‘That’ Arasındaki Fark

‘Which’ kelimesi, ‘that’ kelimesinin yerini alabilse de, her zaman kullanılması doğru değildir. ‘Which’ kelimesi, yan cümlelerde ve virgüllerle ayrılan cümlelere daha çok uygunken, ‘that’ kelimesi daha çok isim tamlamalarında ve kısa cümlelerde kullanılır.

Örneğin, “The car which I bought yesterday is very fast.” (Dün satın aldığım araba çok hızlıdır.) cümlesinde ‘which’ kullanımı doğrudur. Ancak, “The car that I bought yesterday is very fast.” (Dün satın aldığım araba çok hızlıdır.) cümlesinde ‘that’ kullanımı doğrudur.

‘Which’ ve ‘What’ Arasındaki Fark

‘Which’ ve ‘what’ kelimeleri, İngilizce’de sıklıkla karıştırılan kelimelerdendir. ‘What’ kelimesi, genellikle bir şeyin ismini veya tanımını sormak için kullanılırken, ‘which’ kelimesi seçenekler arasında bir tercih yapmak için kullanılır.

Örneğin, “What is your favorite color?” (En sevdiğin renk nedir?) cümlesinde ‘what’ kelimesi, kişinin en sevdiği rengin ismini sormaktadır. Ancak, “Which color do you prefer, red or blue?” (Kırmızı mı yoksa mavi mi tercih edersin?) cümlesinde ‘which’ kelimesi kişinin seçenekler arasında bir tercih yapmasını istemektedir.

‘Which’ Kelimesinin Kullanımında Diğer Noktalar

– ‘Which’ kelimesi sadece nesneleri değil, aynı zamanda kişileri de tanımlamak için kullanılabilir.
– ‘Which’ kelimesi kullanıldığında, her zaman bir önceki cümle veya paragraf ile bağlantılı olmalıdır.
– ‘Which’ kelimesi genellikle virgülle ayrılan yan cümlelerde ve arka arkaya gelen cümlelerde kullanılır.

‘Which’ Kelimesinin Örnek Kullanımları

1. The book, which I bought last week, was very interesting.
(Geçen hafta satın aldığım kitap çok ilginçti.)

2. Do you prefer tea or coffee, which one do you like more?
(Çay mı yoksa kahve mi tercih edersin, hangisini daha çok seversin?)

3. The hotel, which is located in the city center, has a beautiful view.
(Şehir merkezinde bulunan otel, güzel bir manzaraya sahiptir.)

Bu örnek cümlelerde, ‘which’ kelimesinin nasıl kullanılabileceği ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

ingilizcede which ne demek_

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir